FN-2

Siste vaktlag fra Mali tilbake og Camp Bifrost overlevert til FN

Siden 2013 har Norge støttet myndighetene i Mali gjennom FN-operasjonen MINUSMA. Nå vender det siste vaktlaget hjem og den norske leiren overleveres til videre drift av FN.

Mali har siden 2012 vært preget av krig og konflikt. Korrupsjon, maktmisbruk, klimautfordringer og svake statlige institusjoner, er blant de mange og kompliserte årsakene til urolighetene i landet. Siden september 2013 har Norge bidratt med en rekke styrker, men nå går turen tilbake opp til Evenes for det siste vaktlaget fra Mali, og den norske leiren Camp Bifrost overleveres til FN-operasjonen Mission Multidimensionelle Intégrée des Nations Unies por la Stabilisation au Mali (MINUSMA).

– Siden 2013 har Norge bidratt med en rekke innovative styrkebidrag til FN-operasjonen MINUSMA. Det begynte i 2013 med bidraget til FNs informasjons og analyseenhet ASIFU (All Sources Information Fusion Unit). ASIFU ble i 2016 etterfulgt av den norskledete rotasjonsordningen for transportfly for FN-styrken. Norge har vært rammeverksnasjon for ordningen, og har i tillegg vært ansvarlig for å drifte Camp Bifrost. Begge disse initiativene er eksempler på hvordan små land kan bidra til å styrke FNs fredsbevaring gjennom felles innsats. I tillegg har Forsvaret regelmessig bidratt med kompetanse for å styrke regionens evne til selv å ivareta egen sikkerhet, forteller forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Vender trygt og fornøyd hjem

– Samtidig som leiren bygges ned, flyttes hode hjemover, forteller løytnant Torjus Stuwe som har vært troppssjef for det siste vaktlaget i Mali.

Etter flere innholdsrike bidrag uten større skader eller tap av liv i hele perioden, er den siste norske kontigenten hjemme. Men tomhendt tilbake kommer de ikke. For Evenes, som har bidratt med det siste vaktlaget i Mali, har det vært en enorm mulighet. I og med at Evenes er en nokså ung flybase har denne muligheten gitt dem mange gode erfaringer som de kan ta med seg videre.

 – For oss fra Evenes har det gitt oss muligheten til å teste våre ferdigheter og våre rutiner som er positivt både for personellet som har vært der nede, men også for vår hjemmeavdeling når de får den erfaringen tilbake og inn i organisasjonen, sier Stuwe.

 

– Ved å drifte Camp Bifrost var vi ansvarlig for all infrastruktur selv. Vi produserte vårt eget vann, vi hadde en veterinær som sørget for mat sikkerheten og vann kvaliteten og vi hadde egne generatorer som produsererte strøm for oss. Det er et ganske omfattende arbeid med mye rutiner og ettersyn, forteller major Ole Morten Sørensen, sjef for den norskdriftede leiren Camp Bifrost i Bamako.

– Men å lede et så dedikert personell har vært et privilegium, legger Sørensen til.

 

NORTAD

NORTAD I

27. januar 2016 ble det første transportfly-bidraget Norwegian Tactical Airlift Detachment (NORTAD) satt i gang. Bidraget bestod av et C-130J Hercules transportfly og et Fly-Away Security Team fra Ørlandet. Til sammen bestod det norske styrkebidraget av omtrent 70 personer. Flyet fraktet til sammen over 550 000 kilo gods og 15 000 passasjerer til det risikoutsatte Nord-Mali. Bidraget ble avsluttet i november 2016.

NORTAD II

Fra 15. mai til 15. november 2019 bidro Norge igjen med ett Hercules C-130J transportfly som taktisk transportkapasitet for å frakte personell og last rundt i Mali. Detasjementet fra Norge bestod av rundt 60 kvinner og menn med bakgrunn fra ulike fagfelt som var nødvendig for å løse oppdraget. 

NORTAD III

Fra desember 2020 til 24. mai 2021 bidro Norge med ett Hercules C-130J transportfly for tredje gang. Detasjementet besto denne gangen av rundt 70 kvinner og menn med yrker som flygere, navigatører, lastemestere, teknikere, sikringspersonell og annet støttepersonell.

Lærerikt samarbeid

De norske vaktstyrkene har gjennom deres bidrag blant annet sørget for sikkerheten for norsk personell og materiell ved den norske leiren Camp Bifrost. Her har de utført et godt arbeid.

– Grunnet alle de gode tilbakemeldingene og resultatene på jobben vi har gjort, har vi også fungert som leder for koordinering av sikkerheten på hele FN-leiren Camp Sénou i Bamako, forteller Stuwe.

I og med at det er flere ulike nasjoner med forskjellig språk og kultur som skal samarbeide sammen, får man oppleve hverandres kultur på en unik måte.

– Vi bor jo i et flott fellesskap med folk fra Benin, Senegal, Tunisia, Bangladesh og Egypt for å nevne noen. Det er både dans, trommer og sang. En fantastisk kultur, forteller Sørensen smilende.

Naturligvis vil man også møte på utfordringer.

– Det ble mye kroppsspråk og innlevelse. Ikke minst var det viktig å være konkret og få en felles forståelse, forteller Stuwe.

 

Norske styrker setter spor

Selv om det siste vaktlaget fra Norge nå forlater Mali og Camp Bifrost ikke vil styres av norske styrker, har oppholdet til Norge i Mali utgjort utrolig mye for MINUSMA sin del.

– Med sikkerhetsansvaret vi har hatt for Sénou i den siste perioden i Mali, har det vært viktig å utvikle en felles forståelse blant de ulike nasjonene, øke sikkerheten, samt effektiviteten slik at det kan gå så smidig som mulig videre også, sier Stuwe.

– Norges bidrag til MINUSMA har vært etterlengtet og viktig. De norske styrkene har gjennom mange år gjort en svært solid jobb i Mali, som har satt spor og blitt lagt merke til, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

I tillegg til dette vil Norge fortsatt bidra med en senior nasjonal representant og tre stabsoffiserer som vil fortsette å tjenestegjøre i hovedkvarteret til MINUSMA som befinner seg i Bamako, samtidig som Camp Bifrost overleveres til den fredsbevarende operasjonen i Mali.

– Selvfølgelig er det vemodig å legge ned den norske delen av Camp Sénou, men det som gleder meg er at FN overtar ansvaret for driften og ser potensiale i å bruke leiren videre, forteller Sørensen.