20190622_HAH8151

Skeive og transpersoner skal også forsvare landet vårt

Mangfold og inkludering er viktig for Forsvaret og oppdragsløsningen vår. Hvilket kjønn du er, eller hvem du elsker, definerer ikke om kan forsvare Norge.

I disse dager pågår Oslo Pride, Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. Dette er noe Forsvaret både støtter og deltar på. 

IMG_1462.JPG
Kjetil Høye har vært lege i Forsvaret i en årrekke. Foto: Privat.

– Ved å delta på Pride viser Forsvaret at vi ønsker mangfold, og at vi vil ivareta skeive og transpersoner. Vi viser at vi legger forholdene til rette for at de kan tjenestegjøre hos oss, som alle andre, sier Kjetil Høye, som har vært lege i Forsvaret i en årrekke.

Det er en holding forsvarssjefen støtter fullt ut:

– I Forsvaret er vi alle avhengige av hverandre. Enten det er sivilt ansatte, befal, vernepliktige inne til førstegangstjenesten, offiserer eller folk som er styrkedisponert i Forsvaret. Vi skal behandle alle med den respekten mennesker fortjener, uavhengig av tro, livssyn, bakgrunn, kjønn eller legning, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Han peker på at respekt, ansvar og mot er Forsvarets kjerneverdier. 

– Vi kan aldri tillate oss å ta disse verdiene for gitt. Deltakelse i Pride er et viktig signal om at vi verdsetter mangfold, og at vi har respekt for hverandre, sier forsvarssjefen. 

Transpersoner skal inkluderes

I Norge er det allmenn verneplikt. Verken legning, kjønn eller kjønnsuttrykk skal være til hinder for en karriere i Forsvaret. Derfor arbeider Forsvaret med å sikre at etablerte regelverk og rutiner ikke er diskriminerende. 

I tillegg samarbeider Forsvaret med statlige, norske og nordiske aktører og NATO for å forebygge diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT). 

Det har vært lite snakk om mulighetene for transpersoner i Forsvaret tidligere, men nå er dette blitt et aktuelt tema for Forsvaret.

– Jeg vet om tre personer som er i gang med kjønnskorrigerende operasjon, og som har sagt at de vil søke tjeneste i Forsvaret når observasjonsperioden er over, forteller Høye og legger til at han ikke vet om noen av dem har begynt tjenesten sin enda.

Utfordringer som kan løses

Noen skeive eller transpersoner er kanskje skeptiske til å tjenestegjøre i Forsvaret, men i likhet med samfunnet ellers, er dette uproblematisk for Forsvaret. For å kunne speile befolkningen ellers, ønsker vi skeive og transpersoner hjertelig velkommen til å tjenestegjøre og jobbe i Forsvaret. 

Høye forteller at Forsvaret ikke har mye erfaring med transpersoner tidligere. En har derfor satt i gang arbeid med å vurdere, gjennomgå og endre rutiner, slik at Forsvaret kan ivareta tjenestegjørende transpersoner best mulig. Målet er å rydde unna usikkerhet og misforståelser. Alle er like viktige og har en like stor del av Forsvaret, uavhengig av om du er transperson eller ikke.

– Det er et logistikkspørsmål som kan løses, sier Høye og legger til:

– Det er mange steder i Forsvaret i dag der kvinner og menn bor på samme rom. Det blir da opp til transpersonen å bestemme for eksempel hvilken dusj som skal brukes.

En vei å gå

Selv om Forsvaret har tatt tak i temaet, er ikke arbeidet med likestilling og mangfold over. Som med samfunnet for øvrig, gjenstår fortsatt en del jobb med å tilrettelegge og å skape gode holdninger blant alle, sier Høye:

– Forsvaret må igjen og igjen ta opp temaet. Og vi må være flinke på å gi informasjon, for jeg tror faktisk at medsoldater som er skeptiske, kan være den største utfordringen.