6957_UASN_Arcsar__Drone_1647

Slik trener de sammen på Arktisk beredskap

Hva skjer når det går galt i Arktis? KV Barentshav og 330 skvadron trente sammen med flere sivile aktører under øvelse ARCSAR 2022 på å håndtere nettopp det.

Svalbard er kanskje kjent for sitt kalde og ugjestmilde klima, men det er derimot på sommerhalvåret når det er varmt og lyst - at turisttrafikken tar seg opp. Når temperaturen er mildere og havet mer forutsigbart, kan det bli fristende å senke oppmerksomheten. Da er det større sannsynlighet for at en ulykke inntreffer.

– ARCSAR er et internasjonalt arktisk beredskap - og sikkerhetsnettverk. Denne uken øver vi på Svalbard, der vi gjennomfører ulike tester og øvelser, blant annet søk- og redning og havari, sier skipssjef på KV Barentshav kapteinløytnant Fredrik Santi. 

Trente på samvirke

Øvelsen er finansiert av EU Horizon og samler både nasjonale og internajsonale aktører med formål om å forbedre liv - og redningstjenesten i Arktisk og nord-atlantisk område. EU Horizon er et program for vitenskapelig forskning som går over sju år. I år er øvelse ARCSAR den største delen av programmet, hvor de testet nytt teknologisk redningsutstyr når de trente på masseevakuering fra et ekspedisjonsskip.

– I havområdene rundt Svalbard er det begrenset med ressurser. Derfor er det viktig at de aktørene som er her oppe trener sammen, slik at vi kan utnytte hverandre på best mulig måte om en reell nødsituasjon skulle oppstå, sier skipssjef på KV Barentshav kapteinløytnant Fredrik Santi.

Under øvelsen melder ekspedisjonsskipet M/S Quest om brann om bord og skadde passasjerer. KV Barentshav responderer med en gang og setter kurs mot havaristen.

– Ekspedisjonsskipet og kapteinene prøvde å ivareta egen-sikkerheten sin, mens vi bistod med havari, sanitet og evakuering med lettbåt. Når det omsider ble klart at fartøyet måtte evakueres, kom 330 skvadronen med SAR Queen-helikopter og løftet skadde personer ut fra havaristen

Testet ny teknologi for første gang

Kystvakten har droner som kan benyttes til søk- og redning. Under øvelse ARCSAR ble også evnen de norske AIS-satellittene har til å levere situasjonsforståelse testet

– Vi har testet nødpeilesendere, som er siste mulighet når alt annet har feilet - da er det den du utløser for å få varsle om hvor du er og at du trenger hjelp. Denne typen teknologi er derfor viktig for den maritim næringen, forklarer Knut Espen Solberg fra Norsk Romsenter. 

Svært mange nødpeilesendere er også utstyrt med AIS-SART (Automatic Identification System). De norske AIS-satellittene fanger normalt opp posisjonen til fartøy, mens dette prosjektet ønsket også å se på satellittenes evne til å fange opp de svakere signalene fra AIS-SARTene.

Sikrer trygg ferdsel

Målet med øvelser som ARCSAR er å sikre trygg ferdsel i et område med utfordrende arktisk klima. Både samtreningen, testing av nytt utstyr og realistisker sceanarioer er viktige faktorer for å nå målet. Denne typen aktiviteter viser også viktigheten av et godt sivil-militært samarbeid innen beredskapssektoren. 

– Øvelse ARCSAR har vært en arena for realistisk trening med mulighet til å både gi og få tilbakemeldinger på hvordan vi håndterer en søk- og redningsaksjon. Vi sitter derfor igjen med gode erfaringer og godt læringsutbytte både for oss og de andre aktørene som har deltatt, avslutter skipssjef kapteinløytnant Fredrik Santi.