Stående kontraterrorberedskap

- For å være klare den dagen noe skjer, må vi øve og trene så realistisk som mulig sammen med spesialstyrkene, sier sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.

​Helikoptrene Bell 412 trener ofte, og er av og til synlige i tettbebygde og urbane strøk. Maskinene er Forsvarets taktiske flerbrukshelikopter, og en viktig del av forsvaret av Norge.

Du har kanskje også sett dem hjelpe til ved slukking av skogbrann eller ved søk og redning. Helikoptrene kan transportere personell og materiell, være kommandoplass og drive rekognosering og overvåking. Hovedoppgaven til Bell 412 er likevel å gi støtte til spesialstyrker.

Løfter spesialstyrkene

​Spesialoperasjoner og spesialstyrkeaktivitet kjennetegnes ved at de er fellesoperasjoner. Spesialstyrkene har derfor behov for å ha kapasiteter på land, på sjøen og ikke minst i luften for å kunne løse sine oppdrag. Forsvarets spesialstyrker (FS) er styrket gjennom en dedikert helikopterkapasitet fra Luftforsvaret.

— Trusselbildet, den krevende og komplekse situasjonen vi har i dag, viser med tydelighet at spesialoperasjoner er helt avhengige av luftressurser, sier sjef Forsvarets spesialstyrker, generalmajor Torgeir Gråtrud.

Luftdimensjonen gir spesialstyrkene langt større muligheter innen utførelse av spesialoperasjoner enn tidligere, og at det er noe som blir lagt merke til av våre allierte.

— FS har allerede en plass i 1. divisjon i det internasjonale spesialstyrkemiljøet. Det å få en integrert helikopteravdeling i vår organisasjon vil løfte FS inn i elitedivisjonen, sier generalmajor Gråtrud.

For at samarbeidet mellom de to styrkene skal fungere optimalt ble det i 2019 opprettet en Special Operation Aviation Squadron (SOAS) under 134 luftving på Luftforsvarets base Rygge. Det er Sjef Forsvarets Spesialstyrker som har taktisk kommando over skvadronen.

— Etableringen av SOAS er fullført, integreringen er på god vei og den dedikerte helikopterstøtten ivaretas gjennom stående kontraterrorberedskap, sier Gråtrud.

Kontraterror

Spesialstyrker er en strategisk kapasitet som gjennomfører operasjoner innenfor hele konfliktskalaen fra fred til krise og væpnet konflikt. De opererer for å oppnå nasjonalstrategiske og operasjonelle målsettinger. Det betyr blant annet at spesialstyrkene skal støtte til kontraterror, krisehåndtering og gisselredning, samt forsvar av Norge.

— Skulle slike situasjoner oppstå er det nødvendig at spesialstyrkemiljøet og den dedikerte helikopterstøtten er godt samtrent og fremstår som ett team. Bruk av helikopter vil løfte spesialstyrkene og løfte Forsvarets operative evne, sier Skinnarland.

— Det er menneskene som går den ekstra mila, og det klarer de bare om de har tillit til hverandre og har en felles målsetting. Det er for sent å øve når situasjonen først har oppstått, derfor må vi legge ned mye arbeid for alltid å være klare for det uforutsette, sier Gråtrud.

Per nå er målet at den dedikerte helikopterkapasiteten til spesialstyrkene skal være fullt operative i løpet av 2023.

Helikopterkapasiteter:

  • 339 skvadron opererer i dag 18 Bell 412-helikoptre fordelt på to avdelinger på Bardufoss og Rygge.
  • Hovedsetet til skvadronen ligger på Rygge flystasjon.
  • Avdelingen på Rygge yter helikopterstøtte til spesialstyrkene i tillegg til å stå på kontinuerlig beredskap for håndhevelsesbistand i samarbeid med politiets beredskapstropp.
  • Skvadronen er nå spesielt tilpasset og innrettet støtte til militære spesialstyrker og politiets beredskapstropp, og er en dedikert og styrket helikopterstyrke til spesialstyrkene.

SOAS – Special Operation Aviation Squadron

  • SOAS er en dedikert helikopterkapasitet til støtte for spesialstyrkene. 
  • SOAS er en skvadron underlagt 134 luftving i Luftforsvaret, men Sjef Forsvarets spesialstyrker har taktisk kommando over skvadronen.
  • SOATG står for Special Operations Air Task Group og er en organisatorisk enhet og funksjon som er definert av NATO.
  • SOATG skal ivareta taktisk understøttelse av FS og politi ved å dekke luftrelaterte stabsfunksjoner som ikke finnes i de støttede avdelinger. Til daglig koordinerer og tilrettelegger SOATG for Luftforsvarets trening, øving og operasjoner til støtte for FS og politiet, og bidrar med taktisk stabsstøtte og ledelse i planlegging og gjennomføring av slike aktiviteter.
  • SOATG skal ved større operasjoner og øvelser vokse gjennom tilførsel av utpekt og trent personell, for så å styre og koordinere nødvendig støtte fra hele spekteret av luftstyrker for spesialstyrkene i deres oppdragsløsning.