reservebilde

Svært krevende situasjon i Kabul

Det norske personellet på flyplassen i Kabul er i god behold etter eksplosjonene torsdag. Sikkerheten til personellet har høyeste prioritet, opplyser Forsvarets operative hovedkvarter.

I løpet av nær fremtid trekker Norge ut sine siste soldater fra Afghanistan. Per i dag har Norge militært medisinsk personell ved feltsykehuset på Hamid Karzai internasjonale lufthavn i Kabul. I tillegg støtter et team med norske spesialsoldater evakueringsoperasjonen fra Kabul.

Det er en krevende sikkerhetssituasjon utenfor flyplassen, og torsdag ettermiddag gikk minst to bomber av utenfor Hamid Karzai internasjonale lufthavn. De norske soldatene befinner seg inne på lufthavnen og er i god behold. Sanitetspersonellet er mobilisert for å ta imot sårede.

– Sikkerheten til det norske personellet har vår høyeste prioritet, og vi løser fortsatt oppdragene våre inne på flyplassen, sier generalløytnant Yngve Odlo, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

USA har fortsatt ansvaret for sikkerheten av flyplassen, og dette løser de på en god måte, sier Odlo.

De norske soldatene skal være ute av Afghanistan innen 31. august.

Det norske personellet ved feltsykehuset blir blant de siste til å forlate landet, siden de bidrar med viktig støtte til de gjenværende NATO-styrkene. Feltsykehuset driftes i samarbeid med amerikanske styrker.

Transittstasjon i Georgia

Etter at Taliban tok makten i landet 15. august, har Forsvaret støttet Utenriksdepartementet med å få evakuert nordmenn og sivile ut av Afghanistan. Luftforsvaret bidrar med 35 personell og et C-130J Hercules transportfly for taktisk transportstøtte ut og inn av Kabul.

Sist helg opprettet også Forsvaret på kort tid en norsk styrke på rundt 50 soldater fra Hæren. Styrken har base i Tbilisi i Georgia og fungerer som transittstasjon til og fra Kabul. Den bistår og ivaretar evakuerte barn og voksne, samt håndterer alliert materiell og utstyr fra Kabul.

I tillegg deltar norsk personell og C-17 Globemaster transporftly fra den flernasjonale transportflykapasiteten ved Papa Air Base i Ungarn.

Pressekontakter

For kommentarer og uttalelser i forbindelse med Kabul og Tbilisi, kontakt Forsvarets operative hovedkvarter på telefon 40 43 80 83, eller e-post: [email protected]