Forsvarssjef General Eirik Kristoffersen

Stolt av norske soldaters innsats i Afghanistan

Uavhengig av utviklingen i Afghanistan er det all grunn til å være stolt av norske soldaters innsats, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Da Norge gikk inn i Afghanistan i desember 2001, var det på bakgrunn av angrepet på USA 11. september 2001. Artikkel 5 i Atlanterhavspakten var utløst av NATO. Hensikten var å slå Al Qaida og sørge for at Afghanistan ikke lenger skulle være et arnested for terrorister. Senere utviklet det militære oppdraget seg til å sørge for sikkerhet samt å trene opp afghanske sikkerhetsstyrker. Gjennom nesten tjue år har det vært forskjellige norske militære bidrag som har gjort en innsats i Afghanistan.

- Det er all grunn til å være stolt av innsatsen til norske soldater i Afghanistan. De har hele tiden utgjort en forskjell, og de har løst pålagte oppdrag på en veldig bra måte, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

I den nåværende situasjonen i Kabul, spiller det norske feltsykehuset en avgjørende rolle for vestlige militære og diplomater.

- Sikkerheten til de 36 norske som er på Hamid Karzai International Airport i Kabul er godt i varetatt. Det er et solid amerikansk militært bidrag som i hovedsak står for sikkerheten, også for våre soldater. Dette samarbeidet er trygt og godt, understreker forsvarssjefen.