Soldater-imps-toppbilde

Ny stortingsmelding om Forsvarets utvikling

Det er mye som skjer rundt Forsvarets utvikling. Les her om de ulike prosessene.

Regjeringen oversendte fredag 8. april stortingsmelding 10 «Prioriterte endringer, status og tiltak i forsvarssektoren» til Stortinget. Meldingen beskriver status i gjennomføringen av inneværende langtidsplan, endringer i sikkerhetssituasjonen og hvilke konsekvenser dette vil ha for regjeringens prioriteringer på kort og lang sikt. 

Utenriks- og forsvarskomiteen vil nå behandle meldingen. Komiteens arbeid ender så med en innstilling til Stortinget. Sluttresultatet kan inneholde små eller store endringer fra Stortingsmeldingen som regjeringen presenterte i dag. 

Regjeringen vil som tidligere annonsert umiddelbart tiltak styrke forsvarssektoren med 3 milliarder kroner i 2022, og sier i meldingen at de framover vil prioritere Norges forsvarsevne. Regjeringen vil komme tilbake til tiltak i Forsvaret for 2023 når budsjettet for neste år legges fram til høsten.

– Vi deler oppfatning rundt den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen. De umiddelbare tiltakene, som er basert på råd fra forsvarssjefen, er viktig for å øke forsvarsevnen på kort sikt, sier sjef Forsvarsstaben, viseadmiral Elisabeth Natvig. 

Arbeidet med Forsvarets utvikling på lengre sikt er basert på flere innspill. Forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonens arbeid vil sammen med Forsvarssjefens fagmilitære råd bidra til grunnlag for den kommende langtidsplanen og den langsiktige utviklingen av forsvarssektoren. I tillegg til dette gjennomfører Forsvarets forskningsinstitutt en årlig forsvarsanalyse som gir innsikt og kunnskap om status i Forsvaret.

– En viktig erkjennelse er at å bygge forsvarsevne og beredskap er et langsiktig arbeid som krever ressurser over tid. Vi imøteser derfor arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren der forsvarssjefen er bedt om å gi et fagmilitært råd, sier viseadmiral Natvig.