230426_ODA_9171

Forsvarets bidrag til Sudan-evakueringen

Forsvaret har bistått med tre flyvninger ut av Sudan. Arbeidet har vært svært omfattende. Utenriksdepartementets krisestab jobber fortsatt for fullt med å legge til rette for utreise fra Sudan for norske borgere.

Norge og andre land jobber døgnet rundt for å bistå med utreise fra Sudan i en stor internasjonal fellesoperasjon.

– Vi er svært takknemlige for det gode samarbeidet med Forsvarsdepartementet og Forsvaret. Sammen har vi de siste ukene jobbet intenst og satt inn store ressurser for å bistå norske borgere ut av Sudan. Dette er en stor internasjonal fellesoperasjon som fortsatt pågår, hvor vi er mange land som bistår hverandre, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Hun får støtte fra forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Forsvarsdepartementet og Forsvaret har støttet og gitt råd til Utenriksdepartementet (UD) i denne krevende situasjonen. Regjeringen står sammen om å få norske borgere i trygghet, og vi har fortsatt tett dialog med UD om andre typer bistand i forbindelse med transport av norske borgere ut fra Sudan. Folkene i Forsvaret og UD har gjort en fantastisk jobb for å få dette til, sier Gram.

Store ressurser jobber fremdeles for å hjelpe norske borgere og personer med norsk tilknytning i Sudan. UDs utrykningsteam er i Djibouti og en rekke norske ambassader hjelper norske borgere med videre reise til Norge.

Tett samarbeid

Etter anmodning fra UD søndag 16. april bisto Forsvaret tidlig med rådgivere for å vurdere situasjonen og startet planlegging og koordinering for å forberede eventuell militær bistand til en evakueringsoperasjon. Arbeidet har vært ledet fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Transportfly og styrker ble satt i beredskap for raskt å kunne deployere til området. Samtidig ble det etablert kontakt med allierte og samarbeidspartnere for å koordinere norske bidrag til en evakueringsoperasjon.

– 20. april besluttet vi at Forsvarets styrker skulle sendes til Jordan. Da deployerte to Hercules-fly, sammen med soldater og et kirurgisk team for hurtig å kunne bistå med evakuering fra Sudan, sier forsvarsministeren.

Krevende forhold

Sjef for FOH, generalløytnant Yngve Odlo, sier Forsvaret har et stående planverk og beredskap for å kunne bistå i slike situasjoner.

– Vi støtter og gir råd til UD. I den innledende fasen var det kritisk å få ut de norske diplomatene, noe vi også lyktes med. I ettertid har vi jobbet tett med UD og allierte samarbeidspartnere for å evakuere norske borgere fra Sudan, sier Odlo.

Forholdene på bakken er krevende, med pågående kamphandlinger og stor usikkerhet knyttet til utviklingen videre. I løpet av 23. april ble de tre norske diplomatene i Khartoum fraktet ut av Sudan i en vellykket evakueringsoperasjon i nært samarbeid med allierte.

Fra en sikret flyplass utenfor Khartoum har allierte styrker i samarbeid etablert en «luftbro» for å frakte borgere ut av Sudan. Et norsk C-130J Hercules har hatt tre flyvninger inn til Sudan og evakuert både norske og utenlandske borgere. Samtidig tar allierte og nærstående land også med norske borgere på sine fly.

Kompleks operasjon

– Det er en kompleks operasjon hvor vi har koordinert med mange for å få dette til. Det har vært svært mange forsvarsansatte involvert, fra FOH, Forsvarets spesialstyrker, våre folk i utlandet og Luftforsvaret, til logistikk, samband og sanitet. Alle har gjort en kjempejobb for å få dette til. Samtlige norske styrker er nå trukket tilbake og flyoperasjonen er avsluttet fra Forsvarets side. Men Forsvaret står alltid klar til å bidra dersom situasjonen krever det, sier Odlo.

Arbeidet fortsetter sammen med andre land

Det er fortsatt norske borgere og personer med norsk tilknytning i Sudan. Norge og andre land fortsetter derfor arbeidet med å bistå med utreise fra Sudan. En rekke europeiske og allierte land har fortsatt flyvninger fra Sudan hvor også norske borgere kan få plass. UD fortsetter arbeidet med å kartlegge disse utreisemulighetene. Dette kommuniseres til de registrerte i reiseregistrering.no og appen Reiseklar, samt de som kontakter UD direkte.

 

For ytterligere spørsmål, kontakt pressevakt FOH:

  • Mobil: 40438083
  • E-post: foh.info@mil.no

Flere bilder finnes i Forsvarets mediebank