Kystjegeraspiranter under seleksjonsperiode i Harstad.

Tok pulsen på Kystjeger­kommandoen

Denne uken fikk Marinens command-team et viktig innblikk i Kystjegerkommandoens kapasiteter, styrker og utviklingsområder

Etter at flaggkommandør Trond Gimmingsrud overtok som Sjef Marinen i begynnelsen av januar, har det grunnet smittesituasjonen ikke vært mulig for han å besøke avdelingene sine. 

Kystjegerkommandoen (KJK) omtales ofte som «Sjøforsvarets øyne og ører» og evner å innhente informasjon bak fiendens linjer over lengre tid. Fredag fikk den nye sjefen og sjefsmester Elin Blikra Erichsen en felles situasjonsforståelse under en inspeksjon av Kystjegerkommanoden i Trondenes leir. Her fikk commad-teamet demonstrert flere av KJKs kapasiteter, og fikk status på situasjonen i avdelingen. 

– Dagen i dag har vært veldig nyttig. Kystjegerkommandoen er en avdeling i stadig utvikling, og er viktig for å spille Marinen og Sjøforsvaret gode, sa Sjef Marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud etter besøket fredag ettermiddag. 

 

Dyrekjøpte erfaringer 

Kystjegerkommandoen har spesialisert seg på å drive informasjonsinnhenting bak fiendens linjer, ​og har evne og kapasitet til å detektere, rapportere, analysere og bekjempe trusler. Avdelingen er trent og utrustet for å operere selvstendig under alle forhold, både i kystsonen og om bord på fartøyer. 

Kystjegerkommandoen har gjennom sine erfaringer fra internasjonale operasjoner utviklet en unik avdelingskultur med fokus på høy kvalitet og sterkt samhold. 

Under inspeksjonen gikk turen til ​minnestøtten etter Christian Lian, Simen Tokle, Andreas Eldjarn og Trond Andre Bolle, som mistet livet av en veibombe i Almar-provinsen i Afghanistan i 2010. Besøket ved minnestøtten preget command-teamet tydlig. 

– Det er sterkt å besøke minnestøtten etter Christian, Simen, Andreas og Trond Andre. Det er en vond og viktig påminnelse om at det vi driver med ikke er ufarlig, sier Sjef Marinen, som selv er utdannet marinejeger. 

Tok pulsen for organisasjonen 

Sjefsmester i Marinen sier det var viktig å få tatt pulsen på organisasjonen for å stake ut kursen videre. 

– Når vi sitter i hver vår kant av landet, er det ikke alltid like lett å kjenne pulsen på organisasjonen. Derfor er det viktig å ta en fot i bakken med jevne mellomrom, og finne ut hva som er bra og hva som kan bli bedre – slik at vi kan utvikle oss, sier sjefsmester Elin Blikra Erichsen. 

Sjefsmesteren brukte god tid sammen med spesialistene, operatørene og de vernepliktige i avdelingen. 

 

Sjefsmesteren er den øverste spesialisten i organisasjonen og utgjøre den andre halvparten av command-teamet i Marinen. Sammen med sjefen skal de sørge for at den militære intensjonen og de menneskelige behovene ikke går på bekostning av hverandre – men fungerer sammen for å løse oppdraget og ta vare på folkene. 

Hedret for lang og tro tjeneste 

Sjefsmester i Kystjegerkommandoen, orlogsmester Svein Solbakken, ble under inspeksjonen tildelt Forsvarsmedaljen med to stjerner for 35 år tjeneste for landet. 

Magnus-Horne-33805-9444.jpg
Sjefmester i Kystjegerkommandoen, orlogsmester Svein Solbakken, fikk medalje for 35 år tjeneste i Forsvaret.

– Svein har viet 35 år av sitt voksne liv til Forsvaret, noe som i seg selv er beundringsverdig. Han har vært med på hele utviklingen av Kystjegerkommandoen fra Kystartilleriet til dagens KJK, og har hatt de fleste stillinger i systemet. Ikke minst er han en erfaren og solid sjefsmester for KJK, sier flaggkommandør Gimmingsrud under medaljeseremonien.