20210323OAV_IAP_F-35_Takeoff_9884_export

Tre ukers NATO-beredskap på Island er over

– Vi har tilegnet oss nyttige erfaringer knyttet til forflytning av våpensystemet F-35 med gjennomføring av operasjoner og opprettholdelse av Quick Reaction Alert (QRA) fra en utebase over tid, sier Tron Strand, detasjementsjef for Iceland Air Policing (IAP).

Dette er andre gang på ett år at Norge står på beredskap for Nato med F-35. Neste milepæl for F-35 er å etablere QRA på Evenes i 2022.

- Den viktigste erfaringen er at jeg nok en gang har fått bekreftet at Luftforsvaret består av ekstremt dyktige kvinner og menn, som leverer døgnet rundt hver eneste dag. Vårt personell løser oppdraget helt uavhengig av hvilke utfordringer de møter, sier detasjementsjefen. Strand er også sjef for 332 skvadronen som opererer F-35 på Ørland flystasjon.

Kompleks logistikkoperasjon

Gjennomføring av kampflyoperasjoner fra en utebase, i dette tilfelle Keflavik Air Base, er avhengig av en kompleks logistikkoperasjon. Forflytning av F-35 og nødvendig personell og materiell er derfor noe 332 skvadron og Luftforsvaret må øve på regelmessig. Ingen forflytning er lik. Når fly, personell og materiell er på plass må hele systemet understøttes effektivt.

- Gjennom IAP får vi testet hele logistikk-konseptet for F-35. Har vi tatt med riktig utstyr i rett mengde? Har vi rett antall personell fra hver fagkategori?  Får vi nødvendige etterforsyninger i tide til å opprettholde beredskapen? spør Strand seg selv, og svarer;

- Ja, og beviset er at vi har opprettholdt QRA-beredskapen 24/7 i hele perioden.

Detasjementsjefen er tydelig på at F-35 er godt egnet til å gjennomføre QRA-oppdraget.

- F-35 representerer framtiden og flyet er helt klart nødvendig for å kunne møte morgendagens trusler og hevde suverenitet over norsk luftrom de neste tiårene. F-35 er et svært kapabelt fly som overgår F-16 på alle områder. For QRA-operasjoner fyller F-35 denne rollen på akkurat samme måte som F-16. Men F-35 kan gjøre så mye mer, og flyet gir flygeren en svært mye bedre situasjonsforståelse, sier Strand.

F-35 systemet fungerer

Midt i perioden på Island mottok også Iceland Air Policing-detasjementet flere F-35 fly fra Ørland flystasjon, som mellomlandet på Island.

Tre ekstra F-35 fly er nå på plass på Luke Air Force Base i Arizona, USA, for å øke utdanningskapasiteten av norske kampflypiloter frem til høsten 2023.

Dette er en del av Luftforsvarets plan for å øke utdanningen av nye kampflygere, og samtidig som konverteringen av flygere fra F-16 til F-35 fortsetter.

- Overføringen av tre ekstra fly er helt nødvendig. Det sikrer at 332 skvadron får fokusert på å øke operativ evne og samtidig integrere F-35 med andre våpensystem og avdelinger i Forsvaret frem mot 2025, sier Strand.

I en kort periode var en tredjedel av Luftforsvarets F-35 på Island. Mottak og ettersyn av fem ekstra fly ble gjennomført av detasjementets tekniske personell samtidig som beredskapen ble opprettholdt.

Bomber Task Force (BTF) og samtrening med B-1 og B-2

I løpet av perioden som detasjementet har vært på Island har det vært nesten 40 000 registrerte jordskjelv, det kraftigste med styrke M5,9. Mot slutten av perioden kom det varslede vulkanutbruddet samtidig som detasjementet gjennomførte samtrening med B-1B og B-2 strategiske bombefly fra det amerikanske luftforsvaret. 

- Hverken QRA-beredskapen eller treningsflyging har vært påvirket av jordskjelvene eller vulkanutbruddet, sier Strand. Da vulkanutbruddet ble bekreftet, gjennomførte vi samtrening med både B-1 og B-2 strategiske bombefly utenfor Island. På IAP tok vi samarbeidet med bombeflyene ett skritt videre og gjennomførte komplekst taktisk samvirke i et realistisk scenario på natt, mellom fly som tok av fra tre ulike baser og hvor hver flytypes kapasiteter ble utnyttet, sier Strand.      

Til Evenes i høst

I september planlegger 332 skvadronen å gjennomføre en tilsvarende deployering, men denne gangen i Norge og for første gang til Evenes som blir QRA-basen for F-35 fra 2022.  

- Den planlagte deployeringen til Evenes i september blir startskuddet for opptreningen for å overta QRA-oppdraget fra 331 skvadron i Bodø. I tillegg til at flygere, teknikere og annet støttepersonell skal gjøre seg kjent med å operere fra Evenes skal vi også ta i bruk og teste helt ny infrastruktur, sier Strand. 

Samtidig som 332 skvadronen planlegger å øve og trene fra Evenes gjennomføres Weapon Instructor Course (WIC) i Leeuwarden, Nederland. Dette blir dermed første gang 132 luftving understøtter F-35 operasjoner fra to utebaser samtidig, hvorav den ene er i utlandet.

- Detasjementet består av svært kompetent personell, noe som har medført at vi har kunnet gjennomføre flere forskjellige oppgaver samtidig. F-35 som våpensystem begynner å ta form og det fungerer. Gjennom IAP har vi vist at Luftforsvaret med F-35 effektivt kan løse oppdrag også utenfor Norges grenser. Det er viktig at Norge og Luftforsvaret kan bidra til NATOs kollektive forsvar, gjennom å ivareta luftromskontroll og suverenitetshevdelse for medlemsland som ikke har et eget kampflyvåpen, avslutter Strand.