Trener på krise i luften - fra bakken

Øvelse Virtual Falcon vokser seg frem som en av de viktigste treningsarenaene til jagerflypilotene. I fra simulatorene ved 132 luftving på Ørland, løser de oppdrag over hele Norge flere ganger om dagen.

DSC01320.JPG
En F-35 simulator er en fullverdig replika av det ekte flyet, som det oppleves av flygeren. Alle kapasitetene som flyet har, finnes også i simulatoren.

I år er det andre gang denne øvelsen arrangeres, og allerede viser det seg at F-35 simulatorene ved kampflybasen kan gi jagerflypilotene usedvanlig god trening. I simulatoren kan piloten øve enda skarpere enn i virkeligheten. Den brukes fra helt grunnleggende trening, men også hele veien ut til å øve på de skarpeste oppdragene.

- Vi kan ikke sammenligne de mulighetene simulatorene som F-16 gav oss, mot det F-35 simulatorene gir oss, forteller skvadronssjef for 332 skvadronen, Trond Haugen, - Det er helt en helt annen liga. Med de nye simulatorene gjør vi i dag mye mer av vår daglige trening og de gir oss helt andre muligheter. Det å fly F-35 simulator er rett og slett nesten som å fly en F-35. Det eneste vi ikke klarer å simulere er følelsen av G-krefter. Men det er også det eneste, men selve simulatoren er satt opp helt likt som flyet, og for jagerflypiloten er det helt likt,  forteller han.

20220401OAV_Trond_Haugen_25080_export.jpg
Skvadronsjef 332, oberstløytnant Trond "Matrix" Haugen

 

Denne treningsarenaen gir også nye muligheter i form av at man kan sammenkoble flere simulatorer og dermed lage scenarioer der man kan teste hele kampflysystemet, med støttepersonell i en full skala- potensiell krise. 

- Det vi øver på i år er rett og slett kriser. Vi flyr fire perioder om dagen hvor av to av disse er på natt. Vi flyr fra hele Norge og bruker basene rundt om i hele landet for eksempel Evenes på formiddagen, Banak på ettermiddagen og Bodø på natten. Dette kunne vi aldri ha fått til dersom vi skulle pakke med oss alt utstyret vårt og fysisk flytte rundt om i landet.  Så dette er en helt unik arena for oss, forteller instruktøren med call-sign Cactus ved TTT-skvadronen, som står for Test, Trening og taktikk. Det er den skvadronen som blant annet har ansvar for driften av simulatorene.

Også i går er jagerflykontrollører med i øvelsen, som gir øvelsen merverdi for begge miljøene.

- Det er et løft for oss, det er helt klart. Vi får en mye bedre forståelse for hvordan de opererer og vica versa, forteller Cactus.

Nå ser man også på muligheten å videreutvikle denne øvelsen til neste år.

- I fremtiden ser vi helt klart på muligheten for å knytte til oss andre våpengrener som Hæren og Sjøforsvaret via deres simulatorer også, og på sikt ønsker vi også å knytte til oss våre allierte slik at vi kan alle trene sammen fra hver vår hjemmebase uten å måtte reise noen steder, forteller instruktøren.

DSC01284.JPG
Trening i simulatoren erstatter ikke fysisk øving og trening i lufta, men har stor verdi som et tillegg som gir samspill for flere aktører.