Trente på å takle giftangrep

Kjemiske våpen og eksplosiver er en økende trussel verden over. Derfor må Forsvaret og sivile nødetater øve for å være beredt.

Klokken er 02 på natten. Det er helt stille. Hovedstaden er rolig i høstmørket, og de fleste sover. Inne på Stortinget T-banestasjon er det tomt og stille.

Forsvarets CBRN kapasiteter trener sammen med sivile nødetater i Oslo. For å trene samvirke og løse oppdrag i nye miljøer.

På en av perrongene er det en liten, våt flekk. Det ser ut som vann. Men det er sarin, en av verdens farligste nervegifter.

Sarin har verken lukt eller farge, og er dødelig.

Skulle noe hende på offentlige plasser i Oslo, er nødetatene og Forsvaret beredt.

Forsvarets CBRN kapasiteter trener sammen med sivile nødetater i Oslo. For å trene samvirke og løse oppdrag i nye miljøer.

Natt til torsdag 24. september var brannvesenet, helsevesenet og Forsvaret – i samarbeid med Sporveien – på plass ved Stortinget T-banestasjon.

gettyimages-2684225

Her trente de på et gassangrep, inspirert av en hendelse i Tokyo i 1995.

Forsvarets CBRN kapasiteter trener sammen med sivile nødetater i Oslo. For å trene samvirke og løse oppdrag i nye miljøer.

Dette er en såkalt CBRN-øvelse (CBRN står for kjemiske, biologiske, radioaktive stoffer og nukleært stoff).

Forsvarets CBRN kapasiteter trener sammen med sivile nødetater i Oslo. For å trene samvirke og løse oppdrag i nye miljøer.

Øving utenfor treningsområder gir unikt utbytte, og gjør oss bedre forberedt til dagen vi håper aldri kommer.

Forsvarets CBRN kapasiteter trener sammen med sivile nødetater i Oslo. For å trene samvirke og løse oppdrag i nye miljøer.

Det imiterte stoffet var fullstendig harmløst, dette er tross alt en øvelse.

Forsvarets CBRN kapasiteter trener sammen med sivile nødetater i Oslo. For å trene samvirke og løse oppdrag i nye miljøer.

Forsvaret samarbeider tett med nødetatene, og ville bistått sivilsamfunnet i en situasjon som denne.

Forsvarets CBRN kapasiteter trener sammen med sivile nødetater i Oslo. For å trene samvirke og løse oppdrag i nye miljøer.

Etter at brannvesenet har gjort de første undersøkelsene, ber de Forsvaret om bistand.

Deretter kommer Forsvaret for å identifisere og bekrefte at det er nervestridsmidlet som er på stasjonen.

Forsvaret undersøker så stoffene, og bekrefter funnene sine hos Forsvarets forskningsinstitutt.

Forsvarets CBRN kapasiteter trener sammen med sivile nødetater i Oslo. For å trene samvirke og løse oppdrag i nye miljøer.

– Hvis man ser på tidligere hendelser, så er dette noe som kan skje, og som faktisk har skjedd i Japan i 1995. Vi må jo trene på det som er bortimot utenkelig også. Det er viktig at noen tar seg av slike alvorlige hendelser.

Eivind Tansøy, CBRN-spesialist
Forsvarets CBRN kapasiteter trener sammen med sivile nødetater i Oslo. For å trene samvirke og løse oppdrag i nye miljøer.

– Kunnskap gir trygghet.

Sandra Gard, CBRN-spesialist.
Forsvarets CBRN kapasiteter trener sammen med sivile nødetater i Oslo. For å trene samvirke og løse oppdrag i nye miljøer.

I en slik situasjon er det viktig å utfylle hverandre. Erfaringsutveksling og kunnskapsoverføring løfter nivået hos hverandre. 

Forsvarets CBRN kapasiteter trener sammen med sivile nødetater i Oslo. For å trene samvirke og løse oppdrag i nye miljøer.

På tvers av forsvarsgrenene, men også med andre sivile etater. Det er viktig at de som skal utføre en jobb sammen, også trener sammen.

– Det er viktig at alle etatene får øvd og trent sammen med Forsvaret.

Roar Blyverket, operativ leder i ambulansetjenesten
Forsvarets CBRN kapasiteter trener sammen med sivile nødetater i Oslo. For å trene samvirke og løse oppdrag i nye miljøer.

Ambulansetjenesten bistod med medisinsk beredskap for brannvesenet og Forsvaret under øvelsen.

Giftgassangrepet i Tokyo i 1995

Tokyo-subway_unsplash

I mars 1995 gjennomførte religiøse terrorister et giftgassangrep på T-banen i Tokyo. Dette er det mest alvorlige angrepet i Japan siden andre verdenskrig.

Terroristene slapp ut gassen på fem ulike tog. Angrepet var rettet mot tog som skulle passere gjennom stasjonene Kasumigaseki og Nagatacho, områder hvor den japanske regjeringen har sine hovedkontorer og departementer.

13 mennesker ble drept, og over 6000 ble skadet i terrorangrepet.