På grun av Korona pandemien vil det ikke bli tradisjonell Julegudstjeneste i Akershus Slottskirke i 2020. Bildene er fra videoinnspilling av Julegudstjenesten for 2020

Vil sette julestemningen

Kirkeparade har lenge vært en tradisjon i Forsvaret. Også i år går den av stabelen, bare i et litt annet format.

Covid-19 har endret mange tradisjoner og planer i forkant av årets julefeiring. Dette gjelder også den tradisjonsrike kirkeparaden fra Oslo.

Sjef for Forsvarets tros- og livssynskorps, Knut Espen Høidal ønsker at de som ikke fysisk får ta del i kirkeparade i Oslo eller øvrige deler i kongeriket, kan delta i denne kirkeparaden digitalt. Hans ønske er å sette julestemningen.

 

Se julegudstjenesten her

Tradisjoner utvikles

Forsvarets tros- og livsynskorps hadde originalt planlagt å gjennomføre to julegudstjenester i Oslo domkirke, men grunnet full nedstenging av hovedstaden, ble det avlyst. Løsningen ble i å ta i bruk Forsvarets hovedkirke, Akershus slottskirke, til digital kirkeparade.

Høidal mener tradisjoner er viktig i en utfordrende tid som denne, i tillegg til at det gir rom for utvikling. Denne løsningen kan bli tatt med videre til kommende år for å nå ut til flere.

– Det beste er selvsagt å møtes i virkeligheten for å få fellesskapsfølelsen, men i år må vi prøve å nå hverandre på nett, forteller Høidal. 

Han legger til at Forsvarets tros- og livssynskorps har et sterkt ønske om å være til stede i soldaters og ansattes hverdag. Spesielt for dem som trenger det mest. 

Flere står bak

Under årets kirkeparade var det flere som deltok. Fra Forsvarets fellestjenester deltok Forsvarets musikk, Forsvarets mediesenter og Forsvarets tros- og livssynskorps. I tillegg deltok sangere fra det Norske solistkor. Forsvarssjef general Eirik Kristoffersen takket også ja til å ta del i denne tradisjonen. Han tente Forsvarets minnelys, fremsa kongeønsket og ga en julehilsen til alle soldater og ansatte.

– Jeg oppfordrer alle til å ta seg tid til å delta og lytte til vakker sang, flotte toner og vakre ord. Han avsluttet med hva han mener juleglede er.

– Juleglede for meg handler om: raushet, takknemlighet, omtanke for andre, se og bli sett.