Bak fiendens linjer

Å komme seg over en foss, vurdere skredfaren eller snike seg fram i vanskelig terreng uten å bli sett. Feltoperatør «Erik» klarer seg med kun det han har i sekken.

​«Erik» hadde en bachelor i økonomi og forretningsjus, men syntes livet på kontor ble for kjedelig. 

– Jeg trengte en jobb med fysiske og mentale utfordringer, sier «Erik.» 

Som feltoperatør i Fjernoppklaringseskadronen er jobben hans å skaffe informasjon dypt bak fiendens linjer. Det innebærer å forsere alt slags terreng, sommer som vinter.  

– Vi jobber ofte i små patruljer, langt ute i skogen, uten ressurser og hjelp fra andre enheter. 

Dette gjør en feltoperatør

Feltoperatørene innhenter informasjon som de sender videre til andre avdelinger i Forsvaret. Fordi feltoperatørene opererer bak fiendens linjer må navigering foregå i det skjulte. 

– Vi unngår stier, veier og steder hvor du typisk møter folk. Vi går der hvor ingen andre går. Det betyr at vi lærer mye om hvordan vi skal forsere ulike hindre i naturen. Det kan være alt fra en større elv, til bratt vinterterreng med høy skredfare. 

Oppdraget bestemmer hvor lenge patruljen er ute. Hvor mye utstyr de har med, varierer også. «Erik» har lært hvordan man skal greie seg uten både telt og sovepose i kalde vinterforhold.

– Jeg synes det er spennende å pushe egne grenser og leve litt utenfor komfortsonen. 

– Vi lærer å overleve på det vi bærer med oss og det vi kan finne og bruke i naturen.

Selv om oppdraget bestandig er i fokus, legger han ikke skjul på at jobben også har gitt ham mange spektakulære naturopplevelser. 

– Det er noe eget ved å sovne til nordlys, eller holde vakt under stjerneklar himmel. Vi er ute i mye ruskete vær. Men det er også dager hvor vi står på toppen av et fjell og ser milevis utover.

_MG_2091.jpg
Som feltoperatør kan du bli sendt på oppdrag i både Norge og utlandet. Her ser du en fjernoppklaringssoldat i Litauen. Foto: Aleksander Hage / Forsvaret

Motivasjon viktigst 

«Erik» mener det viktigste du kan stille med på opptaksprøvene er motivasjon. 

– Du lærer alt du trenger å lære. Du trenger ikke være norgesmester i orientering for å søke. Ønsker du å være best, kommer du langt. 

Selv var han for eksempel ikke så glad i høyder da han begynte på opptaket. 

– Du må ikke være kjempetøff, det viktigste er at du tør å utfordre deg selv på områder hvor du ikke føler deg trygg. Vinnervilje og motivasjon er den beste drivkraften. 

«Erik» anbefaler likevel å øve på noen grunnleggende ferdigheter. 

– Læringskurven er ganske bratt. Det er mye å ta inn på en gang. Derfor kan det være lurt å vite hvordan du tar ut en kompasskurs eller å ha vært litt ute i skog og mark, selv om det absolutt ikke er noe krav. 

Som feltoperatør må du fungere både i lag og på egenhånd. 

– Det kreves høy grad av selvstendighet, samtidig som du er en god lagspiller. Dette er egenskaper man også videreutvikler under tjenesten. 

Fjernoppklaringseskadronen består av verneplik­tige, vervede og befal. Det er to måter å bli feltoperatør på:

  1. Dersom du ikke har gjennomført førstegangstjeneste kan du søke deg inn som vernepliktig feltoperatør innen 15. april 2021.
  2. Dersom du har gjennomført førstegangstjeneste kan du søke opptak som feltoperatør innen 15. april. 2021. 

Etter fullført utdanning får du tilbud om jobb som feltoperatør og kan sendes på oppdrag i Norge og utlandet.