Fikk landets høyeste utmerkelse

Som 21-åring ledet han en dramatisk evakuering i Bosnia-Hercegovina. 8. mai 2014 mottok oberstløytnant Kåre Emil Brændeland Krigskorset med sverd.

​​​Han mottok dekorasjonen under en medaljeparade på Akershus festning torsdag 8. mai 2014 i anledning Frigjørings- og veterandagen. Brændeland ble tildelt Krigskorset med sverd, mens ni andre personer ble dekorerert for sin innsats i operasjoner utenlands. I tillegg mottok også seks skjermede personer medaljer.

Krigskorset med sverd er Norges høyeste utmerkelse, og oberstløytnanten er svært takknemlig over tildelingen.

– Det er uvirkelig og overveldende, jeg er veldig glad, sa Kåre Emil Brændeland.

Dramatisk evakuering

Oberstløytnanten ble tildelt Krigskorset med sverd for en hendelse i Bosnia-Hercegovina i april 1994. Den daværende 21 år gamle fenriken var sjef for sanitetsgruppa NORMEDUNIT, en del av kompaniet NORMEDCOY. Under særdeles dramatiske omstendigheter besluttet han å starte evakuering av et utbombet sykehus i byen Gorazde. 32 pasienter var drept, og gjenlevende pasienter lå spredt i sykehusruinene.

– Det ble skutt med stridsvogner og bombekastere på sykehuset, og de øverste etasjene var nærmest bare et skall, forteller Brændeland.

21-åringen ledet den dramatiske evakueringen av til sammen 285 pasienter og 21 pårørende. Mange menneskeliv ble reddet takket være hans personlige mot, handlekraft og ledelse.

– Det var en lang rekke av tilfeldigheter som gjorde at jeg sto der i den stillingen da det smalt. Jeg hadde ikke noe valg, sier Brændeland.

I Forsvaret har hendelsen siden blitt omtalt som en heltedåd uten sidestykke.

Anerkjennelse for alle   

I dag er Brændeland seksjonssjef i veteranavdelingen ved Forsvarsstaben. Det gjorde tildelingen ekstra spesiell.

– Jeg tenker på alle som var med i operasjonen, for dette er en anerkjennelse også av dem. Det er dessuten en anerkjennelse av hele perioden fra 1992 til 1995 i Bosnia, sier oberstløytnanten og legger til:

– Mange minner og følelser kommer tilbake. Selv om det har gått 20 år, tenker jeg på det hver dag. Men vi var flinke til å snakke sammen, og det er også mange gode minner, sier han.

Disse fikk medaljer

I tillegg til Brændeland ble ytterligere 11 personer utmerket med medaljer. 

Løytnant Aleksander Hesseberg Vikebø mottok Krigskorset med Sverd og St. Olavsmedaljen med Ekegren, og ble med det Norges høyest dekorerte soldat i moderne tid. Historien hans finner du her!

Fenrik Espen Høilund og fenrik Kevin Haug Lamptey ble tildelt St. Olavsmedaljen med Ekegren for på fremragende måte å ha vist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2011.

Major Ole-Christian Emaus ble tildelt St. Olavsmedaljen med Ekegren og Krigsmedaljen for på fremragende måte å ha utvist ledelse og personlig mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2012.

Major Svend Roger Ovenstad ble tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i Afghanistan i 2008​.

Orlogskaptein Rolf Erik Hovland ble tildelt Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og kløkt under kamp i Afghanistan i 2006.

Rittmester Herman Eldorhagen ble tildelt St. Olavsmedaljen med Ekegren for på fremragende måte å ha utvist ledelse og personlig mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2012.

MajorTorgeir Mørkved ble tildelt Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i Afghanistan i 2007.

Rittmester Marius Kristiansen ble tildelt Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist ledelse og personlig tapperhet under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2012.

Korporal Leiv Harang ble tildelt Forsvarets innsatsmedalje med rosettfor mot og vilje ut over det som kan forventes i en meget farlig situasjon i Bosnia i 1992.

Major Petter Kjendlie ble tildelt Forsvarets innsatsmedalje med rosett for lederskap og mot ut over det som kan forventes i en meget farlig situasjon i Libanon i 1978.​

I tillegg ble det tildelt medaljer til seks ​personer som var skjermet.