_C9B4522

I etterretningens tjeneste

Pressen elsker å kalle dem hemmelige agenter. Men jobben er ikke helt som en ser på film. Møt «Kristoffer» (30) som er MI-operatør i Etterretningsbataljonen.

Han ser ut som en vanlig norsk 30-åring, men «Kristoffer» har en ganske uvanlig jobb som MI-operatør i Etterretningsbataljonen. MI står for menneskebasert innhenting, og Kristoffers jobb er å skaffe opplysninger og informasjon som kan få betydning for norske styrker i utlandet. Det gjør han ved å møte mennesker og miljøer i områdene og landene der styrkene opererer.

Men begreper som «hemmelig agent» får ham til å trekke på smilebåndet.

– Jeg kjenner meg ikke helt igjen i den fremstillingen. Jobben er ikke like glamorøs som James Bond, som bare prater med kvinner og som setter i gang uten en plan. Vi er heller ikke avhengige av hemmelig utstyr, utstyret er oss selv, sier Kristoffer.

Avgjørende informasjon

Som MI-operatør jobber han i internasjonale operasjoner der norske styrker deltar. Der jobber de i små team som en del av den norske styrken, på oppdrag for styrkeledelsen og beslutningstagere. 

– Å møte noen som kan fortelle noe, er et nitid arbeid som må bygges sten på sten. Det kan være vanskelig å vite hvor vi skal begynne, og hvem vi må treffe, sier Kristoffer.

Vi er heller ikke avhengige av hemmelig utstyr, utstyret er oss selv

Jobben hans er forbundet med hemmelighold, og han kan derfor ikke gå i detaljer om hvordan han jobber. Men menneskelig innhenting innebærer å møte andre mennesker, grupper og miljøer som kan sitte på viktig informasjon. Deretter gjelder det å få dem til å fortelle informasjonen, ofte uten at de vet om det selv.

– Vi prøver å være så pragmatiske som mulig og har flere måter å jobbe på. Det kan være alt fra enkle teknikker til avanserte oppdrag. Flere ganger opererer vi også åpent.

Møte med mennesker

Men det viktigste er å være en god menneskekjenner. For i møte med andre gjelder det å bygge opp tillit og gode relasjoner. Og da trengs det tid og kunnskap om egne og andres følelser.

– Du må være en god relasjonsbygger og ha gode sosiale ferdigheter. I tillegg trenger du et årvåkent blikk og kritisk, analytisk sans, sier Kristoffer.

Like viktig er det å være bevisst på sine egne følelser.

– Mennesker er komplekse, og det gjelder å balansere empati og kynisme i møte med andre. Du må også være ydmyk og klar over dine egne begrensninger, slik at du kan vurdere informasjonen så objektivt som mulig. 

Etterretningsbataljonen

Feltoperatører fra Fjernoppklaringseskadronen i Etterretningsbataljonen samtrener med kolleger fra US Marines og 339-skvadronen i Luftforsvaret, under den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response 2020 i Troms.

Slik jobber de:

• Etterretningsbataljonen er en del av Hæren og har base i Setermoen leir i indre Troms. Avdelingen har kort responstid og er dimensjonert for å støtte alle Forsvarets operasjoner. 

• Avdelingen står for innhenting og produksjon av pålitelig, tidsriktig og relevant etterretning til støtte for militære operasjoner, i utlandet og hjemme i Norge. 

• Bataljonen består av vernepliktige soldater, men hovedsakelig av akademikere og vervet personell med høy teoretisk og realkompetanse innen militære fag. 

• MI-operatørene skaper etterretningsprodukter gjennom interaksjon med mennesker som har kritisk og unik informasjon. Her er det essensielt å forstå hva som påvirker mennesker, og hvordan dette kan utnyttes i innhentingsoppdrag.

Han er klar over at det kan høres litt kynisk ut å prøve å få folk til å fortelle hemmeligheter, men understreker at informasjonen som hentes ut, er av stor betydning for egne styrker.

– Arbeid som dette gjøres av de fleste land, og det har blitt gjort i tusenvis av år. Vi står også på et solid fundament og går ikke på akkord med egne grunnverdier og standarder.

Fristet av avisartikkel

Det var nettopp det menneskelige aspektet som fristet Kristoffer til en karriere i Etterretningsbataljonen. Han hadde tidligere gjennomført førstegangstjeneste i Forsvaret, men jobbet i finansnæringen da han ble tipset om en nettartikkel som fortalte at Etterretningsbataljonen søkte MI-operatører.

– Jeg tenkte at det umulig kunne være meg de søkte etter. Men samtidig hadde jeg gode opplevelser og minner fra Forsvaret, og tenkte at jeg ikke hadde noe å tape på å søke, forteller Kristoffer.

Med de formelle kravene i orden ble han innkalt til intervju og passerte stadig nye nåløyer. Deretter fulgte et travelt halvår med utdanning for å bli MI-operatør.

– Det var veldig intensivt, utfordrende og slitsomt. Men samtidig er det den kuleste perioden jeg har vært gjennom i mitt liv, og jeg lærte mye om meg selv.

Øver hjemme

Som MI-operatør jobber Kristoffer både i Norge og i utlandet hvor Norge har styrker. I Norge brukes tiden på å forberede oppdrag i utlandet og spisse ferdighetene.

– Vi bruker det meste av tiden her hjemme på å bli så gode som mulig, så vi leverer best mulig når vi reiser ut, forteller han.

Kollegaene i Etterretningsbataljonen er en variert gjeng, og han beskriver arbeidsplassen som et veldig dynamisk miljø, med folk fra forskjellige bakgrunner og utdanninger. 

– Risikooppfatning er også subjektivt, og noen kan ha lav og andre høy toleranse og aksept for risiko.

– Hos oss er det folk med både sivil og militær bakgrunn, og ingen enkeltutdanninger er riktig eller feil. Det er de menneskelige kvalitetene og de personlige egenskapene som teller, sier Kristoffer og fortsetter:

– Jeg liker fagfeltet veldig godt, og dem jeg jobber med er de kuleste menneskene jeg kjenner. Det er en utrolig bra jobb, men den er ikke for alle. 

– Har du noen gang vært redd når du har vært på oppdrag?

– Nei, det har jeg ikke. Men man skal tåle litt. Risikooppfatning er også subjektivt, og noen kan ha lav og andre høy toleranse og aksept for risiko. Vi gjør grundige forberedelser og har god trening i høyt stressnivå.

Hva sier vennene?

Jobben krever en viss grad av hemmelighold, og han kan bli kalt ut på oppdrag på kort varsel. Hvordan lar det seg kombinere med familie, venner og sosialt liv?

– Avdelingen prøver å skape en viss forutsigbarhet i jobben. Samtidig kommer du ikke utenom ting og oppdrag som ikke er planlagt, men det går fint an å ha et familieliv, og flere av kollegaene mine har barn, sier Kristoffer.

Selv forteller han lite om jobben sin til familie og venner, og han opplever forståelse fra sine nærmeste.

– Jeg synes at jeg klarer å balansere mitt sosiale liv og føler ikke at jeg forsaker så mye. Kanskje synes venner og familie at jeg investerer mye tid i jobben, men jeg har det også utrolig sosialt og moro på jobb, sier Kristoffer.

Han er ikke i tvil om at han vil anbefale andre å søke. 

– Alle som er hos oss, får utrolig mye igjen. Jeg har tilegnet meg egenskaper og måter å tenke på som jeg har stor nytte av. Du lærer også å utfordre deg selv, være ydmyk og takle omstillinger og endringer. Er du sosial og nysgjerrig, passer jobben veldig bra for deg.

Kristoffer er ikke MI-operatørens virkelige navn.