Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen taler til UNIFIL veteranene på Akershus festning i forbindelse med UNIFIL-jubileet i 2018 / Chief of Defence Admiral Haakon Bruun-Hanssen talk to the UNIFIL veterans at Akershus fortress during the UNIFIL-jubilee 2018

Libanon-veteraner ved god helse

Norske Libanon-veteraner er like friske som jevnaldrende i resten av befolkingen. Det viser en omfattende undersøkelse utført av Forsvaret.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Drøyt 22.000 nordmenn tjenestegjorde i FNs Libanon-operasjon UNIFIL i perioden 1978–98. Nå har Forsvarets sanitet gjort den største kartleggingen av Libanon-soldatenes psykiske helse noensinne. Over halvparten av soldatene har svart på den omfattende undersøkelsen, som ble presentert under veterankonferansen i Stavanger 18. oktober. Og hovedfunnene viser at det står generelt bra til med Libanon-veteranene.

– Sammenliknet med den norske befolkningen framstår UNIFIL-veteranene som like friske, med en samlet forekomst av psykiske helseplager som er tilsvarende eller lavere enn befolkningen ellers, sier prosjektansvarlig Jon G. Reichelt, sjef for Institutt for militærpsykiatri og stressmestring.​

Den mest omfattende

Selv om veteranene klarer seg bra, har de en litt høyere forekomst av helseplager knyttet til psykiske påkjenninger som posttraumatisk stress og angst. Likevel er det ingen signifikant forskjell fra resten av befolkningen.

– Det har vært mange påstander og stor usikkerhet rundt helsen til Libanon-veteranene, og med denne undersøkelsen får vi konkrete tall og fakta. I tillegg er undersøkelsen viktig for å gjøre samfunnet klar over hva slags konsekvenser det har å sende folk i krig, sier Reichelt.

Alle er med

​​I dag presenterer Reichelt og resten av teamet fram resultatene basert på over 10.600 svar, men også de rundt 10.000 som ikke deltok i undersøkelsen, er tatt hensyn til. Prosjektgruppa fikk nemlig tillatelse til at NAV utleverte data om sykemeldinger og uføre om alle, også om dem som ikke svarte. Dette ble gjort for å avdekke mulige skjevheter i undersøkelsen, blant annet om sykemeldinger til psykisk sykd​om.

– Dette ble godkjent av en etisk komité, og personvernet ble strengt ivaretatt. Vi fikk kun avidentifiserte, grove tall. Om vi sammenligner dem som svarte med som ikke svarte, har frafallsgruppa et par prosentpoeng høyere forekomst av sykemeldinger og psykisk sykdom. Vi mener likevel at våre funn er rimelig representative for alle UNIFIL-veteraner, påpeker Reichelt.​

Bekrefter innrykket

Personaldirektør i Forsvaret, Tom Simonsen, synes funnene i den nye undersøkelsen er interessante. Nå skal forsvarsledelsen studere tallene grundigere og se om det er behov for ytterligere tiltak og oppfølging av Libanon-veteranene.

– Hovedtallene bekrefter det inntrykket vi har hatt, nemlig at hoveddelen av dem som tjenestegjorde i Libanon, har kommet styrket ut og klart seg bra, sier Simonsen.

Samtidig er han klar på at datidens seleksjon ikke var bra nok, og at det derfor er viktig at Forsvaret tilbyr så god trening og seleksjon som mulig. Det gjelder også oppfølgingen etter at soldatene kommer hjem til Norge.

– Her tror vi også at den nye militærordningen vil bidra. Med ordningen vil enda flere folk som har tjenestegjort utenlands, blir værende i Forsvaret etter hjemkomst – og ofte i den samme avdelingen de dro ut med. Det gjør det enklere å bevare kameratskap og dele opplevelser og erfaringer i ettertid, sier Simonsen.​

UNIFIL-undersøkelsen 2016

  • 4 av 5 mener de fikk tilstrekkelig opplæring før avreise til Libanon
  • Nesten 1 av 2 opplevde å bli beskutt med håndvåpen, artilleri, rakett eller andre våpen
  • 9 av 10 er stolte av å ha tjenestegjort i UNIFIL og opplevde tjenesten som meningsfylt
  • 1 av 8 UNIFIL-veteraner har trolig en psykisk plage i dag
  • Nesten 9 av 10 mener de stort sett har utmerket eller meget god helse i dag

22.207 nordmenn tjenestegjorde i UNIFIL fra 1978 til 1998. Av de gjenlevende svarte 10.605, noe som gir en svarprosent på 51,3. Undersøkelsen ble utført i perioden september 2014–april 2015. Undersøkelsen bygger videre på den første UNIFIL-undersøkelsen, publisert i 1993.