Luftforsvaret får ny avdeling

Redningshelikoptertjenesten blir egen avdeling på lik linje med Luftforsvarets luftvinger.

Den nye avdelingen opprettes for å sikre en sømløs overgang fra eksisterende redningshelikopter Sea King, til det nye helikopteret AW101, forteller oberst Nils Frøisland.

Avdelingen har fått navnet Redningshelikoptertjenesten (RHT) .

Det er oberst Nils Frøisland som blir sjef for RHT. Frøisland har lang erfaring fra flyoperativ virksomhet, både militært og sivilt. Han har tidligere vært sjef for 330 skvadronen og sjef for 134 luftving Sola. Han kom nå fra stilling som nestkommanderende/stabssjef i Forsvarsmateriell luftkapasiteter (FMA Luftkap).

Helhetlig ledelse

​Redningstjenesten er i kontinuerlig beredskap i Norge. 
RHT har på vegne av Sjef Luftforsvaret, ansvar for den operative leveransen og styrkeproduksjonen til hele Redningshelikoptertjenesten. I innfasingen av de nye redningshelikoptrene AW101, har de ansvaret for den operative testingen samt evalueringen.

Hensikten er å sikre helhetlig ledelse av 330 skvadronens operativ leveranse med Sea King samtidig med overgang til det nye systemet. Når alle redingshelikopterbasene, som er lokalisert på Sola, Rygge, Ørland, Bodø, Banak og Florø, er fullt operative med AW101, er målsetningen at 330 skvadronen skal ledes fra 134 luftving på Rygge.

– Som Sjef Luftforsvaret er jeg opptatt av at utskiftingen ikke må gå på bekostning av beredskapen og at vi gjennomfører operativ testing,  evaluering og innfasingsløpet, på en sikker og forsvarlig måte, sier generalmajor Tonje Skinnarland.

Verdig arvtaker

Arvtakeren AW101 representerer en forbedret kapasitet i forhold til Sea-Kingen på flere områder. Det flyr raskere, det har lengre rekkevidde og kan ha flere ombord. I tillegg er det enda bedre rustet for nordiske vær- og vindforhold. Redningshelikopteret har nye avanserte sensorer som vil gjøre søk- og redningsoppdrag mer effektive.

– Etter 45 års tjeneste og 180 000 flytimer er det på tide å skifte ut Sea King med et nytt redningshelikopter, sier generalmajor Tonje Skinnarland.