Testet missil på gammel fregatt

Natt til 5. juni avfyrte Forsvaret for første gang en Naval Strike Missile (NSM) med skarpt stridshode fra et marinefartøy. Missilet ble avfyrt mot den utfasede fregatten KNM «Trondheim» i rakettskytefeltet utenfor Andøya.

​​– Dette er en teknisk evalueringsskyting som vil gi oss verdifulle data i det videre arbeidet fram til NSM overleveres til Sjøforsvaret, forteller prosjektleder Stig Klynderud i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

– Det nye sjømålsmissilet er et svært høyteknologisk missil, og nattens evalueringsskyting var første skyting med skarpt stridshode fra et marinefartøy. Skytingen gikk som planlagt, sier Klynderud.

Eneste skarpe missilfyringen

FLO skal gjennomføre i alt åtte missilfyringer, men dette er den eneste som gjennomføres med skarpt stridshode i evalueringsprogrammet. Resultatene blir analysert og brukt i evaluering av NSM.

De nye sjømålsmissilene representerer en helt ny kapasitet for Forsvaret, og er i bruk av Sjøforsvaret på de nye fartøyene i Skjold- og Nansenklassen. NSM er spesielt tilpasset norske krav og behov, og bidrar til en klar styrking av Norges forsvarsevne, samt en betydelig modernisering av Sjøforsvaret.

Miljøhensyn

I forkant av testskytingen er det gjort forberedelser for å sikre at skytingen ble gjennomført på en forsvarlig måte. Blant annet er målfartøyet grundig rengjort, og alt av oljer og kjemikalier er fjernet.

– Prosjektet har underveis hatt en god dialog med miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og med Fiskarlaget Nord, sier Klynderud.

Umiddelbart etter skytingen ble det ryddet opp rundt målfartøyet.

– Vi har hatt havariteam og eksplosiveksperter stående klare for å rykke inn. Skadene på målfartøyet er som forventet, og ryddingen har gått etter planen, forteller Klynderud.