Vedtok allmenn verneplikt

Fra nyttår blir kvinner vernepliktige på lik linje med menn. Det vedtok Stortinget tirsdag.

​​​Som første Nato-land innfører Norge allmenn verneplikt. Det er klart etter at Stortinget tirsdag vedtok å endre ordlyden i vernepliktsloven og heimevernloven. 

Lovendringen trer i kraft 1. januar 2015, og gjelder fra og med 1997-kullet.

Fornøyd Forsvarssjef

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen er glad for vedtaket.

– Dette er en historisk og god dag for Forsvaret. Lovendringen innebærer like rettigheter og plikter for begge kjønn, og det gjør at Forsvaret heretter bedre vil speile det norske samfunnet, sier forsvarssjefen.

Han er klar på at innføringen av allmenn verneplikt vil styrke det norske forsvaret:

– Vi får nå dobbelt så mange mennesker å velge blant, noe som vil gjøre det enklere å koble motivert personell og riktig kompetanse opp mot de oppgavene vi skal utføre, sier Bruun-Hanssen og legger til:

– Kvinner i Forsvaret er ikke noe nytt, så for oss er dette en naturlig utvikling. Vi har i flere år jobbet målbevisst for å øke kvinneandelen, og med godt resultat. Jeg tror lovendringen vil forsterke denne utviklingen.​

Kadettene fulgte med

Fra tilskuerbenken i stortingssalen hadde en rekke førsteårskadetter fra Krigsskolen tatt plass for å følge debatten. Etter at lovendringen var vedtatt med stort flertall, gledet de seg over at allmenn verneplikt nå blir en realitet.

– Det er positivt og historisk. Allmenn verneplikt vil sikre større mangfold i Forsvaret, sier kadett Juni Nordrum.

Medkadettene Jone Malmanger og Andreas Hultgren er enige.

– Allmenn verneplikt er bra, for det gjør at Forsvaret får doblet sin rekrutteringsmasse. Det blir spennende å se hvordan dette vil fungere i praksis, sier Hultgren.

Har du spørsmål om allmenn verneplikt? Ring oss på telefon 03003, eller kontakt oss via Forsvarets offisielle Facebook-side.

Gleder seg 

Når de er ferdige på Krigsskolen om tre år, skal de selv bli ledere i Forsvaret. Omtrent samtidig blir det full effekt av lovendringen.

– Det blir dermed oss som skal forvalte denne endringen. Jeg tror dette blir veldig bra for Forsvaret, sier Malmanger.

I dag er kvinneandelen i førstegangstjenesten drøyt 10 prosent, og denne vil nå trolig øke i årene framover. Likevel har verken regjeringen eller Forsvaret satt noe måltall for kvinneandel. Det synes kadettene er riktig.

– Det viktigste er at Forsvaret rekrutterer dem som er best egnet til å fylle Forsvarets behov, og ikke ut fra kjønnsandel, sier kadettene.

Stolt statsråd

Også blant politikerne var det stor glede over vedtaket som Stortinget gjorde i dag.

– I dag står jeg her som en stolt forsvarsminister, for dette er et historisk vedtak. Verneplikten er et viktig prinsipp i samfunnskontrakten mellom borgerne og staten, men først nå kan vi si at alle statens borgere tar fullt ut del, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Hun la til at allmenn verneplikt er en milepæl ikke bare for Forsvaret, men for hele samfunnet.