6885753cf3472205e19c8e6f6144de017c6168fc-2329x1519

ASAP

ASAP er et interaktivt og engasjerende kunnskapsspill for elever på 10. trinn. Målet med spillet er å gi elevene økt forståelse for Forsvarets oppgaver, betydning og rolle i samfunnet. Spillet er gratis.

Temaene i spillet dekker flere av målene i gjeldende læreplan og gir elevene kunnskap om blant annet motstandskampen under andre verdenskrig, verneplikt, demokratiske verdier og dagens totalforsvar.

Kunnskapsspillet krever ingen forkunnskap eller deltakelse fra læreren. Det eneste læreren trenger å gjøre er å starte spillet i en nettleser.