KTK forsidebilde

Kurs i traumatologi og krigskirurgi

Kurset går 9.–13. mai 2022 i regi av Forsvarets sanitet. Søknadsfrist: 15. februar 2022 klokken 23.59.

Utgått
Dato Tid Sted Billetter
9. mai  - 13. mai 2022
00:00  - 00:00

Kurset i traumatologi og krigskirurgi (KTK) fokuserer på teamarbeid fra skadested til kirurgisk behandling. Prinsipper for triage; utvelgelse til behandling og transport ved store skader blir gjennomgått og øvet. Prinsippene ved damage control resuscitering, inklusiv massiv transfusjon og hemostatisk nødkirurgi, blir gjennomgått og øvet.

Behandling av skuddskader med behov for omfattende debridement og behandling av spesifikke organskader. Damage kontroll prinsipper for ortopediske skader gjennomgås.

Sentrale militærmedisinske emner vil behandles i forelesninger og demonstrasjoner.

Anestesiologiske utfordringer i en lavressurs setting blir gjennomgått, med fokus på moderne anestesiprinsipper ved hemostatisk nødkirurgi, kirurgisk tilgang til vener, arterier og luftveier.

Utfordringer med CBRN-problematikk, spesielt i militær setting gjennomgås.

  1. LIS-leger i kirurgi og anestesi. Leger i kirurgiske fag med interesse for fagområdet
  2. Anestesisykepleiere og operasjonssykepleiere
  3. Prehospitalt helsepersonell, eks. paramedisinere, ambulansearbeidere, medic-er og annet relevant helse-/sanitetspersonell med ansvar for fagområdet.
  1. Bør ha mer enn 4 års (48mnd) erfaring innen spesialiteten.
  2. Bør ha mer enn 4 års (48mnd) erfaring innen spesialiteten og ønskelig med stilling som fagansvarlig.
  3. Relevant stilling.
 1. Anesteserte forsøksdyr, klasseromsundervisning, casetrening og fagposter utendørs.
 2. Tidligere har kurset hatt gjesteforelesere og gjesteinstruktører som Kenneth Boffard, kirurg (Johannesburg, Sør-Afrika), C William Schwab, kirurg (Philadelphia, USA), Donald Trunkey kirurg (Portland, USA), Dunkan Parkhouse, anestesiolog (Storbritannia) og James Ficke, ortoped (San Antonio, USA).  Vi håper å se flere av disse igjen ved årets kurs hvis pandemien tillater det.

 3. https://fsan.pameldingssystem.no/krigskirurgi

  Søknadsfrist: tirsdag 15. februar 2022 klokken 23.59.

 4. Kursavgiften dekker blant annet kost, materiell og forlegning på seksmannsrom
  • Kursavgift for kirurger og anestesileger: 10 000,–
  • Anestesisykepleiere og operasjonssykepleiere: 3000,–
  • Prehospitalt personell: 3000,–

Søknader som mangler spesialiseringens lengde, vil ikke bli prioritert!

Spørsmål om kurset kan rettes til: [email protected]