Forsvarets mediebank

I mediebanken finn du bilete og video av Forsvarets verksemd og aktivitetar.

Vi lastar løpande opp bilete og videoar frå daglege operasjonar, øvingar og anna i mediebanken. Han er open for alle, og alle kan nytte materialet.

Melding

Torsdag 5. oktober klokka 21.00 gjer leverandøren vår ei naudsynt systemoppdatering for løysninga.

Dette er ei stor oppdatering og vil gi ei nedetid på opptil fire timar. Tenesta vil ikkje vere tilgjengeleg så lenge systemoppdateringa skjer. Tenesta vil vere oppe igjen seinast klokka 01.00. Vi ber om orsaking for ulempene.

Forsvarets
mediebank
Last ned bilete og videoar frå Forsvarets verksemd og operasjonar.

Vilkår for bruk

  • Innhaldet i Forsvarets mediebank er Forsvarets eigedom.
  • Når du nyttar bilete og videoar frå banken, skal du kreditere Forsvaret (Foto: fotografnamn/ Forsvaret). 
  • Du kan ikkje nytte Forsvarets bilete og videoar i kommersiell eller politisk samanheng. Du kan heller ikkje føre over Forsvarets foto og videoar til tredjepart, eller lagre dei i eigne databasar.
  • Du kan ikkje endre eller manipulere foto og videoar utan samtykke frå Forsvaret kommunikasjon.
  • Du skal heile tida følgje reglane i Ver Varsam​-plakaten.
  • Innhaldet i mediebanken er opphavsrettsleg verna materiale. Brot på reglane om opphavsrett etter åndsverklova kan føre til erstatningsplikt, eller bli straffa med bøter eller fengsel.

Forsvarets mediebank og personvernet ditt

Vi har portrettfoto og bilete av mange menneske og tilsette, og publisering i banken er basert på samtykke i tråd med personvernregelverket.

Ønskjer du å trekkje tilbake samtykke for bilete og filmklipp av deg i mediebanken? Send ein e-post til mediebankansvarleg Sissel Amundsen. Skriv kva bilete og filmklipp det gjeld, så slettar vi dei. 

For meir informasjon om personvernet ditt, sjå Forsvarets personvernerklæring.

Våren 2023 jobbar vi med å flytte over eldre bilete til den nye mediebanken. Derfor vil ikkje alt materialet vere tilgjengeleg inntil vidare. Treng du hjelp eller andre bilete? Send oss ein e-post.

Forsvaret kommunikasjon (FKOM) har ansvar for mediebanken.

Kontakt Bilderedaktør

Sissel Amundsen

Telefon: +47 95 74 15 12