Afghansk spesial politi Crisis Response Unit 222 (CRU222) blir trent og monitorert av Marinejegerkommandoen i Kabul, Afghanistan

Episode 4: Jack of All Trades - Master of None

Hva kreves for å bli en god soldat?

 

Hva er de egentlig laget av - soldatene i de myteomspunnede norske spesialstyrkene?

Hvordan trente spesialstyrkene opp en afghansk politiavdeling til å bli en av verdens mest erfarne kontraterror-styrker?