TMBN TBANE-06

Bli med Forsvaret på øvelse i Oslo

Forsvaret øver på urban krigføring under Oslo sammen med Oslo kommune. Vi inviterer pressen til å være med på deler.

Forsvaret gjennomfører for tiden kurs i militære operasjoner i urbant terreng (MOUT) for å utdanne nye instruktører.

Kurset er omfattende, og består av realistisk trening i miljøer som er meget relevant for stridssituasjonene som pågår flere steder i verden.

Nå har elevene kommet til den delen av kurset der de samhandler med andre etater i Oslo, deriblant politi, og kommune ved brannvesen og sporveien.

Bekjempe fienden i urbane miljøer

Hensikten med kurset er blant annet å gjøre elevene i stand til å bekjempe fiender under alle situasjoner som kan oppstå i urbane miljøer. De skal gjennom alt fra nærkamp, pågripelse og fangehåndtering, øving på strid i mørket i bybildet, øving i sporveiens t-banesystem under Oslo.

Kommune og nødetater bidrar også inn i kurset. Samarbeidet med disse i totalforsvarsrammen er en avgjørende suksessfaktor i krise og krig i urbane miljøer. Det vil være kursdeltagere fra hele Forsvaret og andre nødetater. Deriblant Hæren, Heimevernet, Luftforsvaret, Sjøforsvaret, Forsvarets spesialstyrker, militær livvakt, politiet, m.m.

Pressen inviteres til å overvære deler av kurset på torsdag inkludert øving på oppdragsløsning under bakken sentralt i Oslo i torsdag kveld/natt i uke 45.

Innhold: 

Det vil bli mulighet for å intervjue representanter for Forsvaret og politiet samt kursansvarlig og deltagere, i tillegg til representanter fra øvrige nødetater som vil være med på å gi et godt bilde av hvordan samarbeidet mellom Forsvaret og øvrige etater i Totalforsvarsrammen gjennomføres i praksis for å trygge hovedstaden under krise og krig.

Pressen får være med ned i sporveissystemet og følge den delen av kurset som pågår der. Dersom det er ønskelig å dekke kun deler av dagen kan Forsvarets fotografer være behjelpelige med å skaffe foto/b-roll fra øvrige deler av kurset etter avtale. Vi har også foto/b-roll fra delene av kurset som allerede er gjennomført.

Tidspunkt: 

Torsdag 9. november 2023

  • 08:45 fremmøtte i vakta på Huseby leir.
  • 09:00 Kurspresentasjon og tidsplan for dagen inkl. bidrag fra totalforsvaret for å tilrettelegge forsvarets øving og utdanning.
  • 15:00 Politiets treningsanlegg, Kjeller. Generell scenariotrening med politiet.
  • 19:00–20:00 Planlegging av operasjon i undergrunnen.
  • 01:00 - 05:00 Øving i undergrunnen Stortinget T-banestasjon. 

Påmelding:

Ta kontakt på e-post senest onsdag for på melding.

Hærens talsperson, Brage Steinson Wiik-Hansen
telefon: 95 40 31 03
e-post: bwiikhansen@mil.no