20161101th_ 26685

Militær aktivitet i Østerdal garnison

Hærens hovedbase i Sør-Norge er lagt til Østerdalen. Østerdal garnison omfatter leirene Rena og Terningmoen, og området brukes mye til militær øvingsaktivitet og skyteøvelser.

Østerdal garnison (ØG) er delt mellom Elverum og Åmot kommune, og benytter i tillegg arealer og ressurser på Hamar, Løten, Stange, Åsnes, Rendalen, Stor-Elvdal og Trysil. 

Forsvaret og Forsvarsbygg i ØG samarbeider med lokale myndigheter og berørte organisasjoner på flere måter, blant annet i Samarbeidsrådet og i Kontaktutvalget.

I Åmot kommune består Forsvarets fasiliteter av Rena leir, Rødsmoen skyte- og øvingsfelt, og Regionfelt Østlandet. Rena leir åpnet i 1997, og siden etablerte Forsvaret Rødsmoen skyte- og øvingsfelt (47 km2) og Regionfelt Østlandet (193 km2). I tillegg er det laget fasiliteter for øvelser i vann ved Rena elv og Løpsjøen.

I Elverum kommune ligger Terningmoen leir (etablert i 1879) og Terningmoen skyte- og øvingsfelt (25 km2), samt Forsvarets verksted Østerdal på Grindalsmoen. 

Forsvarets aktivitet påvirker i perioder flere kommuner i regionen.​

Varslingspliktig øvingsaktivitet

 1. Uke 20/2024

  • Militær øvingsaktivitet hele døgnet, skyting håndvåpen dagtid, mandag–torsdag

  Uke 21/2024

  • Militær øvingsaktivitet hele døgnet, skyting håndvåpen dagtid, mandag–fredag
  • Lørdag 25. mai: Rally (Tælasprinten) All annen privat aktivitet uteblir.

  Uke 22/2024

  • Militær øvingsaktivitet hele døgnet, skyting håndvåpen dagtid, mandag–søndag
  • DFS stang og felthurtig lørdag–søndag.

  Uke 23/2024

  • Militær øvingsaktivitet hele døgnet, skyting håndvåpen dagtid/ kveld, mandag–søndag.
 2. Uke 20/2024

  • Militær øvingsvirksomhet, døgnbasis, mandag–torsdag
  • Ingen aktivitet fredag–mandag

  Uke 21/2024

  • Militær øvingsvirksomhet, døgnbasis, tirsdag–søndag.
 3. Uke 20/2024

  • Skarpskyting tunge våpen: dag, kveld og natt mandag–torsdag
  • Sprengningsaktivitet, dag og kveld, mandag–torsdag
  • Ingen aktivitet fredag–mandag

  Uke 21/2024

  • Skarpskyting tunge våpen: dag og kveld og tirsdag–torsdag.
  • Sprengningsaktivitet, dag og kveld, tirsdag–onsdag.
  • Militær øvingsvirksomhet, døgnbasis, tirsdag–søndag.
 4. Uke 20/2024

  • Transportfly i området Rena og omegn, dag og kveld, mandag–torsdag

  Uke 21/2024

  • Småfly i området Rena og omegn, dag og kveld, tirsdag–torsdag, dagtid fredag.
 5. Uke 20/2024

  • Intet innmeldt.

  Uke 21/2024

  • Aktivitet i form av fergeoperasjoner, og mindre motorbåter på Løpsjøen og Rena elv, døgnbasis, tirsdag–torsdag.

  Generelt

  • Økt aktivitet i form av transport av materiell og kjøretøyer på følgende veier, Fv215, Fv 237, Fv 2158, Rv 3. Dette er på grunn av bruksbegrensninger på Kjølsæter bru.
  • Dette vil være gjeldende for hele 2024.
 1. I henhold til utslippstillatelsen fra Klima- og forurensningsdirektoratet tillates det ikke virksomhet i Regionfelt Østlandet, Rødsmoen og Rena leir i følgende tidsrom:
  • Påske: fra og med lørdag før palmesøndag til og med 2. påskedag
  • 1. mai
  • 17. mai
  • Kristi himmelfartsdag
  • Pinse:​​​ fra og med pinseaften til og med 2. pinsedag
  • Jul: fra og med 24. desember til og med 2. januar
 2. Det er gode jaktmuligheter i Forsvarets skytefelt i Østerdalen. Se nettsidene til ​www.inatur.no for nærmere informasjon og bestilling. 

  Du kan kjøpe fiskekort på nett, eller hos sportsforretningene i Rena sentrum.

 3. Samarbeidsrådet består av representanter fra Forsvaret, Forsvarsbygg, kommunene Elverum, Rendalen og Åmot og lokale beboerforeninger.

  Målet er å finne løsninger for hvordan Forsvaret og sivilsamfunnet kan fungere best mulig sammen. Ta kontakt med kommunen din eller lokal beboerforening om du ønsker å ta opp en sak eller varsle om sivile arrangementer.

 4. Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller tilbakemeldinger. Bruk e-postene under for å kontakte oss:

  I e-posten kan du gjerne oppgi et telefonnummer vi kan kontakte deg på. Du kan også ringe oss på et av våre kontaktnumre:

  Daghavende offiser

  • Rena: 99 22 20 07
  • Terningmoen: 48 25 36 88

  Skytefeltadministrasjon

  For ferdsel i skytefeltene, ta kontakt med skytefeltadministrasjonen:

  • Regionfelt Østlandet: 62 40 39 00
  • Rødsmoen: 62 40 20 59
  • Terningmoen: 62 40 85 14