20161101th_ 26685

Militær aktivitet i Østerdal garnison

Hærens hovedbase i Sør-Norge er lagt til Østerdalen. Østerdal garnison omfatter leirene Rena og Terningmoen, og området brukes mye til militær øvingsaktivitet og skyteøvelser.

Østerdal garnison (ØG) er delt mellom Elverum og Åmot kommune, og benytter i tillegg arealer og ressurser på Hamar, Løten, Stange, Åsnes, Rendalen, Stor-Elvdal og Trysil. 

Forsvaret og Forsvarsbygg i ØG samarbeider med lokale myndigheter og berørte organisasjoner på flere måter, blant annet i Samarbeidsrådet og i Kontaktutvalget.

I Åmot kommune består Forsvarets fasiliteter av Rena leir, Rødsmoen skyte- og øvingsfelt, og Regionfelt Østlandet. Rena leir åpnet i 1997, og siden etablerte Forsvaret Rødsmoen skyte- og øvingsfelt (47 km2) og Regionfelt Østlandet (193 km2). I tillegg er det laget fasiliteter for øvelser i vann ved Rena elv og Løpsjøen.

I Elverum kommune ligger Terningmoen leir (etablert i 1879) og Terningmoen skyte- og øvingsfelt (25 km2), samt Forsvarets verksted Østerdal på Grindalsmoen. 

Forsvarets aktivitet påvirker i perioder flere kommuner i regionen.​

Varslingspliktig øvingsaktivitet

 1. Uke 20/2022

  • Skyting lette håndvåpen, dagtid, mandag–søndag. (Ingen aktivitet 17. mai).

  Uke 21/2022

  • Skyting lette håndvåpen, dagtid, mandag–onsdag.
  • Militær øvingsvirksomhet, dag og kveld, mandag–søndag.
  • Ingen aktivitet Kristi himmelfartsdag.
 2. Uke 20/2022

  • Militær øvingsvirksomhet, døgnbasis, mandag–søndag. (Ingen aktivitet 17. mai)

  Uke 21/2022

  • Militær øvingsvirksomhet, døgnbasis, mandag–søndag.
  • Ingen aktivitet Kristi himmelfartsdag.
 3. Uke 20/2022

  • Militær øvingsvirksomhet dag og kveld mandag–søndag
  • Sprengningsaktivitet dagtid torsdag og søndag
  • Feltet vil være stengt i løpet av helgen på grunn av militær aktivitet.
  • Ingen aktivitet 17. mai

  Uke 21/2022

  • Militær øvingsvirksomhet, døgnbasis, mandag–onsdag.
  • Sprengningsaktivitet, dag og kveld, mandag–onsdag.
  • Feltet vil være åpent for allmenn ferdsel fra onsdag klokken 15.30 til mandag 07.00.
  • ingen aktivitet Kristi himmelfartsdag.
 4. Uke 20/2022

  • Transportfly i området Rena og omegn, dag og kveld, onsdag–torsdag, dagtid fredag.
  • Helikopter i området Rena og omegn, dagitid torsdag.

  Uke 21/2022

  • Småfly i området Rena og omegn, dag og kveld, mandag–fredag. 
  • Transportfly i området Rena og omegn, dag og kveld, mandag–onsdag.
  • Ingen flyaktivitet Kristi himmelfartsdag.
 5. Uke 20/2022

  • Intet innmeldt.

  Uke 21/2022

  • Intet innmeldt.
 1. I henhold til utslippstillatelsen fra Klima- og forurensningsdirektoratet tillates det ikke virksomhet i Regionfelt Østlandet, Rødsmoen og Rena leir i følgende tidsrom:
  • Påske: fra og med lørdag før palmesøndag til og med 2. påskedag
  • 1. mai
  • 17. mai
  • Kristi himmelfartsdag
  • Pinse:​​​ fra og med pinseaften til og med 2. pinsedag
  • Jul: fra og med 24. desember til og med 2. januar
  • De fleste øvrige helger i året*

  * Inntil 10 helger kan bli belagt med øvelser i Regionfelt Østlandet og Rødsmoen.

 2. Det er gode jaktmuligheter i Forsvarets skytefelt i Østerdalen. Se nettsidene til ​www.inatur.no for nærmere informasjon og bestilling. 

  Du kan kjøpe fiskekort på nett, eller hos sportsforretningene i Rena sentrum.

 3. Samarbeidsrådet består av representanter fra Forsvaret, Forsvarsbygg, kommunene Elverum, Rendalen og Åmot og lokale beboerforeninger.

  Målet er å finne løsninger for hvordan Forsvaret og sivilsamfunnet kan fungere best mulig sammen. Ta kontakt med kommunen din eller lokal beboerforening om du ønsker å ta opp en sak eller varsle om sivile arrangementer.

 4. Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller tilbakemeldinger. Kontakt oss via denne e-postadressen og legg gjerne ved et telefonnummer vi kan kontakte deg på. Du kan også ringe oss på et av våre kontaktnumre:

  Miljøvernseksjonen Østerdalen:  
  Mobil: 950 37 524
  Kontor: 62 40 20 55

  Østerdalen garnison
  Hverdager, normal arbeidstid:
  Miljøvernseksjonen Østerdalen
  Mobil: 95 03 75 24
  Kontor: 62 40 20 55

  Skytefeltadministrasjon:
  Regionfelt Østlandet: 62 40 39 00
  Rødsmoen: 62 40 20 59
  Terningmoen: 62 40 85 14

  Døgnberedskap:
  Miljøvern Rena (daghavende offiser): 99 22 20 07
  Miljøvern Terningmoen (daghavende offiser): 48 25 36 88
  Miljøvakttelefon under større øvelser: 99 22 20 57