20161101th_ 26685

Militær aktivitet i Østerdal garnison

Hærens hovedbase i Sør-Norge er lagt til Østerdalen. Østerdal garnison omfatter leirene Rena og Terningmoen, og området brukes mye til militær øvingsaktivitet og skyteøvelser.

Østerdal garnison (ØG) er delt mellom Elverum og Åmot kommune, og benytter i tillegg arealer og ressurser på Hamar, Løten, Stange, Åsnes, Rendalen, Stor-Elvdal og Trysil. 

Forsvaret og Forsvarsbygg i ØG samarbeider med lokale myndigheter og berørte organisasjoner på flere måter, blant annet i Samarbeidsrådet og i Kontaktutvalget.

I Åmot kommune består Forsvarets fasiliteter av Rena leir, Rødsmoen skyte- og øvingsfelt, og Regionfelt Østlandet. Rena leir åpnet i 1997, og siden etablerte Forsvaret Rødsmoen skyte- og øvingsfelt (47 km2) og Regionfelt Østlandet (193 km2). I tillegg er det laget fasiliteter for øvelser i vann ved Rena elv og Løpsjøen.

I Elverum kommune ligger Terningmoen leir (etablert i 1879) og Terningmoen skyte- og øvingsfelt (25 km2), samt Forsvarets verksted Østerdal på Grindalsmoen. 

Forsvarets aktivitet påvirker i perioder flere kommuner i regionen.​

Varslingspliktig øvingsaktivitet

 1. UKE 36/2022

  • Skyting lette håndvåpen, dag og kveld, mandag–søndag.

  UKE 37/2022:

  • Skyting lette håndvåpen, dag og kveld, mandag - søndag.

  UKE 38/2022: 

  • Skyting lette håndvåpen, dag og kveld, mandag - søndag.

  UKE 39/2022: 

  • Skyting lette håndvåpen, dagtid, mandag - fredag.

  UKE 40/2022: 

  • Skyting lette håndvåpen, dag og kveld, mandag - fredag.
 2. UKE 36/2022

  • Militær øvingsvirksomhet, døgnbasis, mandag–søndag.

  UKE 37/2022:

  • Militær øvingsvirksomhet, døgnbasis, mandag - søndag.

  UKE 38/2022: 

  • Militær øvingsvirksomhet, døgnbasis, mandag - søndag.

  UKE 39/2022: 

  • Militær øvingsvirksomhet, døgnbasis, mandag - søndag.

  UKE 40/2022: 

  • Militær øvingsvirksomhet, døgnbasis, mandag - søndag.
 3. UKE 36/2022

  • Skarpskyting tungevåpen, dag og kveld, mandag–fredag.
  • Sprengningsaktivitet, dag og kveld, mandag–fredag.
  • Langdistanse Artilleriskyting dag og kveld, mandag–fredag.
  • Feltet vil være stengt i helga. 

  UKE 37/2022: 

  • Sprengningsaktivitet, dag og kveld, tirsdag - onsdag, dagtid torsdag.
  • Langdistanse skyting artilleri, dag og kveld, mandag - fredag.
  • Feltet vil være stengt i helga.

  UKE 38/2022:

  • Skarpskyting tyngre våpen, dag og kveld, mandag - fredag.
  • Sprengningsaktivitet, dag og kveld, mandag - torsdag.
  • Langdistanse skyting artilleri, dag og kveld, mandag - fredag.
  • Feltet vil være stengt til lørdag 24.09.

  UKE 39/2022:

  • Virksomhetsfri periode. Elgjakt.

  UKE 40/2022:

  • Virksomhetsfri periode. Elgjakt.
 4. UKE 36/2022

  • Helikopter i området Rena og omegn (Rødsmoen), dagtid torsdag.

  UKE 37/2022: 

  • Intet innmeldt.

  UKE 38/2022:  

  • Intet innmeldt.

  UKE 39/2022:  

  • Intet innmeldt.

  UKE 40/2022:  

  • Intet innmeldt.
 5. UKE 36/2022

  • Bruk av langdistanse-standplasser artilleri i området Ulvådalen.
  • En salutt fra Rena leir, dagtid fredag. I tidsrommet 08.00-12.00.

  UKE 37/2022:

  • Bruk av standplasser 25 km og 30 km i Ulvådalen ifm. artilleriskyting.

  UKE 38/2022:

  • Bruk av standplasser 30 km og 40 km i Ulvådalen ifm. artilleriskyting.

  UKE 39/2022: 

  • Intet innmeldt.

  UKE 40/2022: 

  • Intet innmeldt.
 1. I henhold til utslippstillatelsen fra Klima- og forurensningsdirektoratet tillates det ikke virksomhet i Regionfelt Østlandet, Rødsmoen og Rena leir i følgende tidsrom:
  • Påske: fra og med lørdag før palmesøndag til og med 2. påskedag
  • 1. mai
  • 17. mai
  • Kristi himmelfartsdag
  • Pinse:​​​ fra og med pinseaften til og med 2. pinsedag
  • Jul: fra og med 24. desember til og med 2. januar
  • De fleste øvrige helger i året*

  * Inntil 10 helger kan bli belagt med øvelser i Regionfelt Østlandet og Rødsmoen.

 2. Det er gode jaktmuligheter i Forsvarets skytefelt i Østerdalen. Se nettsidene til ​www.inatur.no for nærmere informasjon og bestilling. 

  Du kan kjøpe fiskekort på nett, eller hos sportsforretningene i Rena sentrum.

 3. Samarbeidsrådet består av representanter fra Forsvaret, Forsvarsbygg, kommunene Elverum, Rendalen og Åmot og lokale beboerforeninger.

  Målet er å finne løsninger for hvordan Forsvaret og sivilsamfunnet kan fungere best mulig sammen. Ta kontakt med kommunen din eller lokal beboerforening om du ønsker å ta opp en sak eller varsle om sivile arrangementer.

 4. Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller tilbakemeldinger. Kontakt oss via denne e-postadressen og legg gjerne ved et telefonnummer vi kan kontakte deg på. Du kan også ringe oss på et av våre kontaktnumre:

  Miljøvernseksjonen Østerdalen:  
  Mobil: 950 37 524
  Kontor: 62 40 20 55

  Østerdalen garnison
  Hverdager, normal arbeidstid:
  Miljøvernseksjonen Østerdalen
  Mobil: 95 03 75 24
  Kontor: 62 40 20 55

  Skytefeltadministrasjon:
  Regionfelt Østlandet: 62 40 39 00
  Rødsmoen: 62 40 20 59
  Terningmoen: 62 40 85 14

  Døgnberedskap:
  Miljøvern Rena (daghavende offiser): 99 22 20 07
  Miljøvern Terningmoen (daghavende offiser): 48 25 36 88
  Miljøvakttelefon under større øvelser: 99 22 20 57