20161101th_ 26685

Militær aktivitet i Østerdal garnison

Hærens hovedbase i Sør-Norge er lagt til Østerdalen. Østerdal garnison omfatter leirene Rena og Terningmoen, og området brukes mye til militær øvingsaktivitet og skyteøvelser.

Østerdal garnison (ØG) er delt mellom Elverum og Åmot kommune, og benytter i tillegg arealer og ressurser på Hamar, Løten, Stange, Åsnes, Rendalen, Stor-Elvdal og Trysil. 

Forsvaret og Forsvarsbygg i ØG samarbeider med lokale myndigheter og berørte organisasjoner på flere måter, blant annet i Samarbeidsrådet og i Kontaktutvalget.

I Åmot kommune består Forsvarets fasiliteter av Rena leir, Rødsmoen skyte- og øvingsfelt, og Regionfelt Østlandet. Rena leir åpnet i 1997, og siden etablerte Forsvaret Rødsmoen skyte- og øvingsfelt (47 km2) og Regionfelt Østlandet (193 km2). I tillegg er det laget fasiliteter for øvelser i vann ved Rena elv og Løpsjøen.

I Elverum kommune ligger Terningmoen leir (etablert i 1879) og Terningmoen skyte- og øvingsfelt (25 km2), samt Forsvarets verksted Østerdal på Grindalsmoen. 

Forsvarets aktivitet påvirker i perioder flere kommuner i regionen.​

Varslingspliktig øvingsaktivitet

 1. Uke 48/2023

  • Militær øvingsaktivitet hele døgnet, skyting lette håndvåpen dagtid og kveld mandag–torsdag, dagtid fredag.
  • Håndgranatkasting onsdag 19.30–22.00.
  • Sprengning torsdag mellom 08.30 og 09.30.

  Uke 49/2023

  • Militær øvingsaktivitet hele døgnet, skyting lette håndvåpen dagtid, mandag–fredag.

  Uke 50/2023

  • Militær øvingsaktivitet hele døgnet, skyting lette håndvåpen dagtid, mandag–fredag.

  Det pågår også jakt i helgene.

 2. Uke 48/2023

  • Militær øvingsvirksomhet, døgnbasis, mandag–søndag.

  Uke 49/2023

  • Militær øvingsvirksomhet, døgnbasis, mandag–søndag.
 3. Uke 48/2023

  • Skarpskyting tyngre våpen opp til 84 mm, dag og kveld, mandag–fredag.
  • Skarpskyting 30 mm dag, kveld og natt, mandag–torsdag, dagtid fredag.
  • Militær øvingsvirksomhet, døgnbasis, mandag–søndag.
  • Sprengningsaktivitet, dag og kveld, tirsdag–torsdag.
  • Skarpskyting opp til 12,7mm og 40mm dag, kveld og natt fredag–søndag.

  Uke 49/2023

  • Skarpskyting tyngre våpen, dag og kveld, mandag–fredag.
  • Militær øvingsvirksomhet, døgnbasis, mandag–fredag.
  • Sprengningsaktivitet, dag og kveld, mandag–torsdag.
  • Skarpskyting opp til 12,7mm og 40mm dag, kveld og natt mandag–onsdag.
 4. Uke 48/2023

  • Intet innmeldt

  Uke 49/2023

  • Transportfly i området Rena og omegn, dagtid fredag.
 5. Uke 48/2023

  • Intet innmeldt.

  Uke 49/2023

  • 18 salutter fra Rena leir i tidsrommet kl. 16–19, mandag.
  • Fyrverkeri fra Rena leir i tidsrommet kl. 20–22 mandag.
 1. I henhold til utslippstillatelsen fra Klima- og forurensningsdirektoratet tillates det ikke virksomhet i Regionfelt Østlandet, Rødsmoen og Rena leir i følgende tidsrom:
  • Påske: fra og med lørdag før palmesøndag til og med 2. påskedag
  • 1. mai
  • 17. mai
  • Kristi himmelfartsdag
  • Pinse:​​​ fra og med pinseaften til og med 2. pinsedag
  • Jul: fra og med 24. desember til og med 2. januar
 2. Det er gode jaktmuligheter i Forsvarets skytefelt i Østerdalen. Se nettsidene til ​www.inatur.no for nærmere informasjon og bestilling. 

  Du kan kjøpe fiskekort på nett, eller hos sportsforretningene i Rena sentrum.

 3. Samarbeidsrådet består av representanter fra Forsvaret, Forsvarsbygg, kommunene Elverum, Rendalen og Åmot og lokale beboerforeninger.

  Målet er å finne løsninger for hvordan Forsvaret og sivilsamfunnet kan fungere best mulig sammen. Ta kontakt med kommunen din eller lokal beboerforening om du ønsker å ta opp en sak eller varsle om sivile arrangementer.

 4. Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller tilbakemeldinger. Bruk e-postene under for å kontakte oss:

  I e-posten kan du gjerne oppgi et telefonnummer vi kan kontakte deg på. Du kan også ringe oss på et av våre kontaktnumre:

  Daghavende offiser

  • Rena: 99 22 20 07
  • Terningmoen: 48 25 36 88

  Skytefeltadministrasjon

  For ferdsel i skytefeltene, ta kontakt med skytefeltadministrasjonen:

  • Regionfelt Østlandet: 62 40 39 00
  • Rødsmoen: 62 40 20 59
  • Terningmoen: 62 40 85 14