210205_DF_0087

Allierte krigsskip inntar fjordene på Vestlandet

BERGEN/SOGNEFJORDEN: De neste par ukene vil det foregå hektisk sjømilitær aktivitet utenfor kysten av Vestlandet. Sjøforsvaret sammen med allierte skal gjennomføre ubåt-sjefskurs, og samtidig trene på avanserte krigsscenarioer både over og under vann. 

Den årlige maritime øvelsen TG-21-1 gjennomføres i år innenfor rammen av strenge smittevernhensyn. Fredag ankom de første utenlandske krigsskipene Bergen. I smittevern-vennlige rammer ligger et fransk og et dansk fartøy  bak høye gjerder i Bergen sentrum, mens en nederlandsk flåtestyrke gjennom helgen vil holde til i Bjørnafjorden.

NATOs stående maritime styrke vil også delta i øvelsen, og ankom fredag Sjøforsvarets hovedbase, Haakonsvern.

Fartøyene er underlagt samme innreisekarantene som sivile, og har dermed ikke mulighet til å blande seg med Vestlandets befolkning. Smittevernoverlegen i Bergen Kommune er kjent med øvelsen som starter over helgen.

Øvelse TG-21-1 er bygget rundt det norske, tyske, nederlandske, og engelske ubåtsjefskurset. Her inviteres allierte nasjoner til å øve i et flernasjonalt miljø i et utfordrende kyst- og fjordsystem. 

Hensikten med øvelsen er å opprettholde og forbedre militære krigføringsevner under norske forhold. Øvingen gir en vinn-vinn situasjon for forsvaret av Norge. 

– Gjennom tett samarbeid og samtrening i våre nærområder, understrekes våre alliertes vilje, evne og forpliktelse å forsvare Norge i et krigsscenario, dersom det en dag skulle være nødvendig, sier kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, kommandørkaptein Torill Herland. 

Sikkerheten i høysetet

Saniteten i Sjøforsvaret har gjennomført en nøye risikovurdering rundt øvelsen, og det anses som svært lite sannsynlig at øvingsaktiviteten vil spre øvrig korona-smitte til Norge. 

– Hvert fartøy ansees som en egen kohort og følger strenge smitteverntiltak. Gjennomføringen av den sjømilitære operasjonen er i seg selv ikke forbundet med smitterisiko. Havnebesøket i Bergen er nødvendig for forberedelser og klargjøring for den kommende øvelsen, og besetningene vil kun få anledning til å bevege seg på kaiområdet i umiddelbar nærhet av eget krigsskip, forsikrer kommunikasjonssjefen. 

For media:

Bilder fra NATOs stående maritime styrkes ankomst til Haakonsvern finnes her: https://filer.forsvaret.no/index.php/s/ZZAr3TMkMpngYAQ 

Pressekontakt

Kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret

Kommandørkaptein Torill Herland

Mobil: 47 47 57 49   e-post: torherland@mil.no

Fakta TG-1:

TG-1 er en årlig maritim øvelse som arrangeres av Sjøforsvaret. Øvelsen gjennomføres i krevende norsk skjærgård, og inngår som en viktig del av klarering av fremtidens norske og allierte ubåtsjefer. 
Øvelsen vil foregå i området vest av Bergen og strekke seg til Sognefjorden.
Totalt 14 fartøy fra henholdsvis Norge, Danmark, Frankrike, Canada, Tyskland og Nederland vil delta. I tillegg vil det delta fly fra Norge og Canada. 
For å ivareta sikker trafikkavvikling i området, har Sjøforsvaret allokert en egen liaisonoffiser på Fedje VTS. Lisionen er et direkte bindeledd mellom Fedje VTS og øvingsledelsen.
Alt utenlandsk personell som deltar i øvelsen er underlagt nasjonale føringer i forhold til innreise-krav.