20181107EWL-5293

Amerikansk marinefartøy til Oslo

Det amerikanske kommandofartøyet USS «Mount Whitney» vil tirsdag ettermiddag eskorteres til kai i indre Oslofjord for mannskapsbytte og nødvendige etterforsyninger.

Besøket til Oslo er viktig for Norge og NATO.

– Økt tilstedeværelse og interesse for nærområdene våre gir allierte styrker bedre kjennskap til operasjoner i norske kyst- og fjordstrøk. Det øver vår evne til å ta imot og samarbeide med allierte, noe som er viktig for den kollektive sikkerheten i Norge og NATO, sier sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen.

Forsvaret sørger for styrkebeskyttelse på vann og på land. Publikum som besøker Akershus festning i denne perioden, vil få noe begrenset tilgang til enkelte områder. Dette blir instruert av heimevernssoldater. Veien langs Søndre Akershuskaia/Vippetangen vil sperres av for trafikk i begge ender. Den blir åpen for gående og avtalt varelevering.

Mannskapsbyttet skjer under et strengt smittevernsregime. Frakt til og fra militær flyplass er i lukket og dedikert busstransport. Det vil ikke være kontakt mellom mannskaper og norsk befolkning. Alt amerikansk personell er vaksinert. Forsvarets sanitet vil teste alle som embarkerer/debarkerer fartøyet.

Fartøyet kommer fra NATO-øvelsen Steadfast Defender, og skal etter mannskapsbyttet videre til Østersjøen for øvelse Baltops sammen med flere norske fartøyer.

– Vi er glade for å være her i Norge som følge av deltakelsen vår i Steadfast Defender, og i forkant av Baltops, der vi deltar med våre norske kollegaer, sier kommandør Dave Pollard, skipssjef på USS «Mount Whitney» og legger til:

– USA har en sterk og strategisk allianse med Norge, og besøket bygger videre på Norges evne til å motta allierte forsterkninger, noe som er avgjørende for troverdig avskrekking og transatlantisk sikkerhet, sier skipssjefen.

Informasjon til pressen

Pressekontakt

 • Michel Hayes, talsperson Sjøforsvaret
  Telefon: 98 81 12 46, e-post: [email protected]
 • Torill Herland, kommunikasjonssjef Sjøforsvaret
  Telefon: 47 47 57 49, e-post:[email protected]

Fakta

 • Anløpet til Norge ble godkjent av Forsvarsdepartementet etter en juridisk vurdering av Covid-19-forskriften.
 • USS Mount Whitney er ett av to fartøy i «Blue Ridge-klassen» og er et amfibisk kommando- og stabsfartøy. Fartøyet tjener som flaggskip for USA sin sjetteflåte med ansvar for nordområdene, Atlanterhavet, Middelhavet og det vestlige Indiahavet. Se vedlagt faktaark for mer informasjon om fartøyet.
 • HV-02 forestår styrkebeskyttelse på land. KV Bergen forestår styrkebeskyttelse på vann.
 • Les mer om øvelse Steadfast Defender her: https://www.nato.int/cps/en/natohq/173840.htm
 • Les mer om øvelse Baltops her: https://sfn.nato.int/newsroom/2021/the-50th-baltops-kicks-off-in-june