ORL20212202_JH (18 of 21)

Amerikanske B-1B Lancers har ankommet Ørland

Mandag landet fire amerikanske B-1B Lancers på Ørland flystasjon for å trene sammen med norske styrker.

Vi oppdaterer saken fortløpende med bilder.

Link til bilder:
https://filer.forsvaret.no/index.php/s/ERkj6QA5ogxMyWk

Det er første gang denne type amerikanske fly lander på norsk jord. De strategiske bombeflyene B-1B Lancers fra 7th Bomb Wing Dyess Air Force Base i Texas, skal i en periode trene sammen med norske styrker.

Samarbeidet viser Forsvarets og Norges evne og vilje til å samarbeide med allierte i vår nærområder.

– Denne treningsarenaen sammen med våre allierte er viktig for Luftforsvaret. Vi får testet og trent på vår evne til å ta imot og understøtte allierte styrker, og vi får trent og videreutviklet vårt samarbeid. Samarbeid med USA og andre partnernasjoner gir NATO et troverdig og fleksibelt forsvar som er klare til å takle alle fremtidige utfordringer sammen, sier sjef for 132 luftving, oberst Øivind Gunnerud.  

Norges forsvar er helt avhengig av støtte fra allierte ved en eventuell krise eller krig. Derfor vil denne treningen sammen med US Air Force (USAF) gi gode forutsetninger for alliert mottak og samvirke også i fremtiden.

US Air Force (USAF) har drevet strategiske treningsturer med bombefly i verden siden 2018 og er en arena som gir flybesetningene gode forutsetninger for å fly i alle slags forhold og miljøer, samtidig som det gir muligheter for amerikansk integrering med allierte og partnerland. Treningsturene gjør at USAF blir godt trent i å fly i ulike områder og kan derfor raskt settes inn hvor som helst i hele verden ved behov.

I starten av februar ankom omtrent 200 amerikanske soldater til Ørland for å starte forberedelser. Det ble iverksatt omfattende smitteverntiltak som helsemyndighetene sentralt og lokalt er grundig orientert om. Soldatene ble umiddelbart satt i karantene ved ankomst. Etter tre negative tester og dialog med medisinsk ansvarlig på flystasjonen og kommunelegen kom soldatene ut av karantene og kunne starte forberedelser.

De amerikanske soldatene vil være mest mulig avskjermet fra lokalbefolkningen for å redusere risiko for smitteoverføring under oppholdet. De har også fått en detaljert gjennomgang av gjeldende nasjonale, lokale sivile og militære føringer fra 132 luftving Ørland.

Priv. til red.:

Les mer om mottaket av soldatene tidligere i februar her: https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/aktuelt/amerikanske-soldater-pa-orland-flystasjon

For presse:

Kommunikasjonssjef Luftforsvaret
Oberstløytnant Stine Barclay Gaasland
Mobil: 95741532 / [email protected]

Pressekontakt Ørland
Sigurd Tonning-Olsen
Mobil: 48865018 / [email protected]