Sanitetsassistent fra Bardufoss sykestue utfører covidtest på britisk soldat

Covid-19-smitte og retesting av allierte soldater i Norge

I forbindelse med ankomsten av allierte til indre Troms og den allierte tilstedeværelsen og treningen i Norge er det nå totalt 45 smittetilfeller. 41 amerikanere og 4 briter har testet positivt.

3000 allierte soldater ankommer Norge i januar, og 1600 ankom landet i uke 1.

Forsvaret jobber tett med de allierte og sivilt helsevesen for å hindre ytterligere smitte internt blant de allierte styrkene som har ankommet.

Tiltak som nå iverksettes, er at kohortstørrelsene blant amerikanerne blir justert ned, slik at færre soldater har nærkontakt med hverandre. I tillegg blir alle amerikanske soldater retestet gjennom kommende uke. All testing blir gjennomført av Hæren og vil ikke påvirke kommunal testkapasitet.

– Vi samarbeider godt og holder hverandre løpende orientert om situasjonen, sier kommuneoverlege Vidar Bjørnås.

Det er Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) som skal analysere prøvene. Laboratoriet kan ved topper analysere 2000 prøver hver dag.

– Vi forventer ingen store utfordringer rundt de nye prøvene fra Forsvaret. Kapasiteten er god, og tester fra kommunene og sykehuset vil bli prioritert, sier Gunnar Skov Simonsen, avdelingsleder ved avdeling for mikrobiologi og smittevern ved UNN.

Sivile prøver blir prioritert og analysert før prøvene fra Forsvaret.

– Helsetjenesten og Forsvaret løser dette med godt samarbeid og dialog. Sivile prøver blir prioritert, og dette skal ikke gå ut over kommunenes behov for å håndtere pandemien. Analysekapasiteten i regionen er god, og laboratoriene ved UNN og Nordlandssykehuset kan om nødvendig avlaste hverandre, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har ikke endret seg gjennom pandemien.

– Det er viktig for vår evne til å forsvare Norge og derfor Norges sikkerhet at Forsvaret trener og øver sammen med våre allierte, sier sjef Hæren, generalmajor Lars Sivert Lervik.

Han understreker at Forsvaret må være i stand til å operere under krevende vinterforhold, så også under en pandemi.

– Vi anerkjenner ansvaret vi har for å hindre ytterligere smitte i samfunnet, og vi har gode rutiner for smittevern, blant annet gjennom tett koordinering med det sivile helsevesen, sier Lervik.