20210819_MC_F35_Ørland_Luft

F-35 trener og øver ut fra Evenes

Onsdag 1. september lander F-35 på Evenes flystasjon for å delta i øvelse Falcon Deploy. Øvelsen er en del av forberedelsene for å klargjøre F-35 for QRA-beredskap ut fra Evenes fra 1. januar 2022.

I uke 35, 36 og 37 vil opptil åtte F-35 delta med base ut fra Evenes. De vender tilbake til Ørland flystasjon onsdag 15. september.  

Det vil være rundt 200 personer som vil delta på øvelsen, i tillegg til de som allerede jobber på Evenes i dag. Et F-35 detasjementet, luftvern, og kontroll og varsling vil være en integrert del av treningen. 

– Øvelse Falcon Deploy er en svært viktig øvelse for Luftforsvaret, som skal forberede F35 som system og Luftforsvarets base Evenes på det kommende QRA-oppdraget. Allerede fra januar 2022 skal F-35 ta over oppdraget etter dagens F-16, sier Rolf Folland, sjef Luftforsvaret.  

I perioden kampflyene vil være på Evenes, vil de også trene med skarpe våpen på flyene og også benytte Halkavarre skytefelt.

Øvelsen vil medføre et økt aktivitetsnivå rundt Evenes flystasjon, på dag, kveld og noen ganger natt. Aktiviteten vil ha et større omfang enn det som vil være normalnivået fra 1. januar neste år

Viktig øvelse for Evenes 

Dette er også en svært viktig øvelse for Evenes flystasjon og 133 luftving. 

– Det er viktig å gjøre flygere og støttepersonell fra 132 luftving kjent med de lokale forholdene på Evenes. Samtidig vil de teste QRAkonseptet sitt herfra og deployering av materiell og mennesker, sier oberst Eirik Guldvog, sjef for 133 luftving. 

Offisiell markering F-35 og grunnsteinsnedleggelse P-8

I forbindelse med mottaket av F-35 på Evenes 1. september vil det gjennomføres en offisiell markering rundt ankomst av de første flyene, samt nedleggelse av grunnstein for MPA-bygget for P-8. I den forbindelse vil forsvarsminister og sjef Luftforsvaret være til stede. 

Forsvarsministeren vil etter at F-35 ankommer til Evenes, legge ned grunnsteinen til det nye bygget, for de nye maritime patruljeflyene P-8 som ankommer i 2022. 

Påmeldingsinfo // detaljer

Media inviteres til å ta del i både mottaket av F-35 og grunnstensnedleggelse.

Påmelding på mail innen tirsdag 31. august kl. 15:00 til: 

Major Stian Roen

Talsperson Luftforsvaret

[email protected]

Tlf.: 915 24 068

Oppmøte 10:30 i hovedvakta for påmeldte. 

 

Viktige datoer:

1. september: Mottak av F-35 med tilhørende seremoni og grunnsteinsnedleggelse MPA-bygg

2.-17. september: Øvelse Falcon deploy med F-35 inkluderer øving av flyoperasjoner ut fra Evenes dag, kveld og natt, trening av QRA konsept og test av døgnkontinuerlig beredskap. Luftvern og kontroll og varsling deltar på øvelsen sammen med F-35.