F-35A taxer ut til rullebanen for å ta av ifm øvelsen Falcon Deploy 2021 på Evenes flystasjon.

F-35 trener på døgnkontinuerlig beredskap ut fra Evenes flystasjon

Mandag 25. oktober lander tre F-35 på Evenes flystasjon for å gjennomføre en siste øvelse med F-35 på flystasjonen, før kampyflyene tar over QRA-beredskapen ut fra Evenes 1. januar 2022.

Denne høsten har Luftforsvaret gjennomført to øvelser på Evenes med F-35 kampfly. Øvelsene har vært en del av forberedelsene for å klargjøre F-35 for NATOs QRA-beredskap (Quick Reaction Alert) ut fra Evenes flystasjon.

I uke 43 og 44 vil den tredje og siste øvelsen bli gjennomført før flyene og basen er klare til å ta over den døgnkontinuerlige beredskapen.

- Vi vil da være der med den samme bemanningen vi vil ha når vi starter opp med beredskap i januar. I tillegg vil vil gjennomføre et crewbytte halveis i perioden, sier oberst Øivind Gunnerud, sjef for 132 luftving.

Aktivitet med F-35 fra Evenes flystasjon

Øvelsen vil medføre et økt aktivitetsnivå rundt Evenes flystasjon. Vi ber publikum være oppmerksom på at det kan være aktivitet på kveld og natt i perioden 25. - 5. november. Aktiviteten vil ha et større omfang enn det som vil være normalnivået fra 1. januar neste år, når flystasjonen blir Luftforsvarets fremskutte base i nord for jagerflyene på Ørland flystasjon.

- Vi forsøker også i samme periode og få gjennomført et nasjonal evaluering som sier at vi er klare for beredskapsoppdrag på Evenes. Etter ca. to ukers trening og øving returnerer vi til Ørland med fly og personell, sier Gunnerud.

Pressekontakt

Ønskes kommentarer i forbindelse med øvelsen, ta kontakt med presseansvarlig:

Sigurd Tonning-Olsen
Telefon: 488 65 018
E-post: [email protected]