CV90 i Halkavarre skytefelt_Foto Joakim Salmelid Forsvaret

Finnmark landforsvar snart i gang med øvelse Winter Wolf

De neste dagene gjennomfører Finnmark landforsvar øvelsen Winter Wolf. Den pågår i samme tidsrom som storøvelsen Cold Response. De delene av Winter Wolf som kan komme til å berøre publikum begynner lørdag 19. mars. Øvelsen avsluttes 25. mars.

Finnmark landforsvar skal forsvare Norge i Finnmark.

– Nå skal vi øve med våre egne avdelinger, lokalt, på å forsvare folk og land, sier oberst Tomas Beck.

Trafikk på E6 i Porsanger

Hovedaktivitetene vil være på og rundt Porsangmoen. Ikke minst i Halkavarre skytefelt, men alle avdelingene i Finnmark landforsvar, Porsanger bataljon og Jegerbataljonen/GSV, øver. Det vil samtidig være noe militær aktivitet i flere deler av fylket. 

– Gitt den utenrikspolitiske situasjon vi står i, så kan det kanskje stilles spørsmål ved hvorfor vi øver. La meg da minne på om at Finnmark landforsvar, og det norske forsvar for øvrig, er defensivt innrettet. For både FLF og øvrige norske styrker sin del så er vi såpass små at Russland nok er trygge på oss. Samtidig er våre styrker så dyktige og moderne utstyrt at vår tilstedeværelse er troverdig, sier Beck.

Sjef FLF Tomas Beck_Foto Preben Aursand Forsvaret.jpg
Sjef Finnmark landforsvar, oberst Tomas Beck (Foto: Preben Aursand, Forsvaret)

Finnmark landforsvar øver alene

Denne aktuelle og lokale øvelsen har fått navnet Winter Wolf og gjennomføres i samme tidsrom som storøvelsen Cold Response. Beck presiserer at FLF øver hundre prosent for seg selv i Finnmark, mens Cold Response for øvrige deler av Hæren gjennomføres på landjorda i Troms, Nordland og Østerdalen. 

Denne delen av vinteren er også en meget viktig tid av året å øve på for hele Hæren. Soldater, tropper og kompanier har nådd et nivå der systemet som de to bataljonene i FLF utgjør skal og må trenes. 

–  På mange vis er dette og den beste delen av året å trene og øve på for oss. Våre tunge pansrede kjøretøy kan bevege seg i større grad ute i terrenget på frossen mark uten å skade naturen. Samtidig får våre soldater trent på å kjempe og overleve i noe av det mest ugjestmilde klimaet landet har å by på. Vinteren er viktig for oss. Behersker vi den, behersker vi det meste, sier han.

Omfang av øvelsen

Omtrent 100 hundre soldater fra Garnisonen i Sør-Varanger skal øve sammen med cirka 115 soldater fra Porsanger bataljon. Rundt 100 kjøretøy med stort og smått deltar på Finnmark landforsvar sin øvelse. Deriblant panservogna CV90, som er avbildet øverst i artikkelen.

Pressekontakter for øvelsen:

  • Primært oberstløytnant Ronny Bratli, telefon 48883051.
  • Sekundært orlogsmester Rolf K. Ytterstad, telefon 99556614.
2 Jegerkompaniet GSV_Foto Simen Amdal Forsvaret.jpg
Cirka 100 hundre soldater fra Garnisonen i Sør-Varanger, her representert av Jegerkompaniet, skal øve sammen med cirka 115 soldater fra Porsanger bataljon. Foto: Simon Amdal/Forsvaret