Hans majestets kongens garde gjennomfører innrykk for nye rekrutter som vil gjennomfører førstegangs tjenesten Hæren. Første post for rekruttene er testing av Covid-19 for å utelukke at rekruttene kan smitte.

Hæren følger nasjonale retningslinjer etter myndighetenes tiltak 23. januar

Hæren innfører innstramninger etter myndighetenes oppdaterte retningslinjer i forbindelse med smittesituasjonen i ti østlandskommuner.

Mandag 25. januar møter nye vernepliktige til innrykk i Hæren. Personer fra de berørte kommunene som er spesifikk rammet av de nye tiltakene, vil få nytt oppmøtetidspunkt og møter ikke nå. Dette gjelder 151 personer, og alle har fått varsel per SMS. Ved en eventuell utvidelse av berørte kommuner, vil tilsvarende tiltak gjelde også disse.

For dem som møter til innrykk, testes alle med hurtigtest, og kohortene blir holdt så små som mulig. Forsvaret sender ut presisering om smittevern og retningslinjer til alle som er kalt inn.

Alliere som ankommer Norge de kommende dagene eller ukene, må avlegge negativ covid-19-test. Testen blir tatt 24 timer før ankomst, ved tidligere 72 timer. Kohortene blir ytterligere nedjustert for alle nyankomne soldater.

Permisjonsreiser for soldater i hele Hæren stanses inntil videre, unntak gjelder strengt nødvendige velferdsårsaker.

Pendlerreiser til og fra de berørte kommunene stanses for ansatte i Hæren. Unntak er nødvendig operative tjenester, eller ved strengt nødvendige velferdsårsaker. Alle som pendler fra de berørte kommunene, testes ved ankomst tjenestested og minimerer kontakt med andre.