2020-12-03 (U) AXE 01 B52 F16 1_447A9775

Hæren og Luftforsvaret trente med B-52

Soldater fra Hæren trente sammen med norske F-16 og amerikanske B-52.

Den 3. desember gjennomførte norske bakkestyrker og jagerfly en ny samtrening med amerikanske B-52. Samtreningen videreutvikler evnen til å kjempe side om side i lufta og på bakken og gir allierte styrker kunnskap om å kjempe under norske forhold.

For Hæren og Luftforsvaret er denne øvingsarenaen svært viktig for effektiv samtrening med kampfly. Den allierte deltakelsen gir ytterligere treningsutbytte.

På Sørreisa sitter kontroll- og varslingspersonell som overvåker luftrommet og har dialogen med både de utenlandske og de norske flyene. De produserer et helhetlig bilde og på mange måter flyenes øyne i lufta.

Under øvelsen ble det brukt norske JTACs (Joint Terminal Attack Controller) – som er flyenes øyne på bakken. De finner målene som skal engasjeres, og kommuniserer direkte med flyene.

Sambandsbataljonen støttet også øvingen og forsterket kommunikasjonsmuligheter mellom grenene for å skape synergi på slagfeltet. På denne måten utfyller styrkene hverandre og gir flyene et presist bilde av hva som foregår på bakken.

Dagens trening er ett av flere lignende øvingsarenaer som de amerikanske B-52 gjennomfører med sine allierte. 

2020-12-03 (U) AXE 01 B52 F16 FORMATION 447A9784.JPG
Et norsk F-16 i samtrening med et amerikansk B-52 i norsk luftrom 3. desember 2020. Foto: Luftforsvaret

Kontaktpersoner for pressen

 • Luftforsvaret
  Oberstløytnant Stine Barclay Gaasland,
  kommunikasjonssjef i Luftforsvaret
  Mobil: 95 74 15 32
  E-post: sgaasland@mil.no
 • Hæren
  Major Eirik Skomedal,
  talsperson i Hæren
  Mobil: 41 26 88 78
  E-post: talsperson@army.no