Artillerister holder skarp utkikk i det KNM Fridtjof Nansen forlater Norfolk Naval Station for å ta del i sertifiseringsøvelsen C2X før de sammen med Carrier Strike Group 8 skal ta del i Cooperative Deployment senere i år.

Hangarskipsstyrken har fullført sertifisering i USA

NORFOLK/USA: KNM Fridtjof Nansen og hangarskipsstyrken Carrier Strike Group 8 har fullført den omfattende sertifiseringsøvelsen «Composite Training Unit Exercise» (COMPTUEX) på den amerikanske østkysten, og er således ett viktig steg nærmere å delta i «Cooperative Deployment».

I slutten av september forlot KNM Fridtjof Nansen, hangarskipet USS Harry S. Truman og resten av Carrier Strike Group 8, marinebasen i Norfolk, Virginia for å ta fatt på sertifiseringsøvelsen som skal godkjenne dem som en beredskapsklar hangarskipsstyrke.

Sertifiseringsøvelsen er en av de største og mest komplekse som en hangarskipsstyrke noen gang har gjennomført. I tillegg til KNM Fridtjof Nansen og hangarskipet USS Harry S. Truman har amerikanerne deltatt med missil-krysseren av Ticonderoga-klassen; USS San Jacinto (CG 56), og destroyerene i Arleigh Bruke-klassen; USS Gonzalez (DDG 66), USS Cole (DDG 67), USS Bainbridge (DDG 96), USS Gravely (DDG 107) og USS Jason Dunham (DDG 109), samt to av fartøyene i Freedom-klassen; USS Milwaukee (LCS 5) and USS Wichita (LCS 13).

KNM Fridtjof Nansen vil senere i år ta del i US Navy sitt multilaterale samarbeidsprogram «Cooperative Deployment». Her inviteres utvalgte allierte og partnere til å delta på hangarskipsstyrkenes rutinemessige oppdrag. Tidligere har blant annet Tyskland og Danmark tatt del i samarbeidsprogrammet. KNM Fridtjof Nansen blir det første norske fartøyet som integreres for å løse oppdrag med et amerikansk hangarskip – og markerer således en viktig milepæl i det norsk-amerikanske forsvarssamarbeidet.

– Den siste perioden har gitt hangarskipsstyrken Harry S. Truman en unik mulighet til å styrke våre multilaterale kapabiliteter, og dyrke forsvarsrelasjoner direkte med vår koalisjonspartner i det norske Sjøforsvaret. Treningsarenaer som dette sender et klart budskap, ikke bare ovenfor egen militær ledelse, men også ovenfor våre partnere og allierte om at vi sammen kan stille fleksible kapasiteter for å fremme sikkerhet, stabilitet og sikre frie maritime kommunikasjonslinjer hvor som hest på kloden, sier kontreadmiral Curt Renshaw, styrkesjef for hangarskipsstyrken.

– Fellesskapet vi har utviklet mellom Norge og USA har gjennom øvelsen effektivt vist vår evne til å respondere til dynamiske hendelser, uansett hva vi måtte møte i fremtidige operasjoner, avslutter styrkesjefen.

Den omfattende treningsperiode på USAs østkyst har vist Sjøforsvarets evne til å effektivt integreres i en større maritim koalisjonsstyrke.

– Å ta del i denne omfattende øvelsen har gitt KNM Fridtjof Nansen og Sjøforsvaret realistisk og svært verdifull trening. Sammen med våre profesjonelle brødre og søstre i US Navy har vi klart å vise amerikanerne at en norsk fregatt effektivt kan integreres og være en relevant aktør i hangarskipsstyrken. På denne måten viser vi at Norge er en troverdig alliert, som aktivt ønsker å bidra til vår kollektive internasjonale sikkerhet og stabilitet, sier skipssjef på KNM Fridtjof Nansen, kommandørkaptein Ruben Grepne-Takle.

– Besetningen er godt trent, motivert og klare til å ta fatt på oppdraget sammen med vår viktigste allierte marine, avslutter skipssjefen.

For media:

Bilder er tilgengelige i Forsvarets mediearkiv.