Øvelse Nordland 1 hos Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 i Mosjøen. Under øvelsen øvde soldatene på objektsikring. Sjøheimevernet var også med og løste oppdrag.//Sør Hålogaland Home guard district 14 in Mosjøen. During the excercise the soldiers focused their training on protecting vital installations and objects. The maritime home guard also joined the excercise.

Heimevernet bistår politiet med forsterket vakthold

Fra mandag 3. oktober sørger soldater fra Heimevernet for forsterket vakthold ved petroleumsanlegg i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal.

Soldater fra Heimevernet vil fra mandag 3. oktober bidra med forsterket vakthold og patruljering ved petroleumsanlegg i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal. Oppdraget skjer etter bistandsanmodning fra politiet.

Hensikten er å bistå politiet med å avverge og forebygge straffbare eller uønskede hendelser i Norge.

Det er soldater fra Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08, Bergenhus heimevernsdistrikt 09 og Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 som benyttes til dette oppdraget. Heimevernet er forberedt på at oppdraget kan bli utvidet til å gjelde flere steder i landet om politiet skulle be om det.

Sikring og vakthold av kritisk sivil og militær infrastruktur er én av Heimevernets kjerneoppgaver, og soldatene våre er godt trent i å løse slike oppgaver. Heimevernets soldater har god lokalkunnskap og kan stille på kort varsel og kan i tillegg stå lenge i oppdrag om det er behov for det. Det seneste eksemplet var under pandemien, der Heimevernet bisto politiet med grensekontroll i ett og et halvt år.

For ytterligere informasjon:

Kommunikasjonssjef i Heimevernet
Oberstløytnant Per Gunnar Grosberghaugen
Telefon: 488 83 070

Fagleder kommunikasjon:
Stein Cato Nybakken
Telefon: 455 15 325