Militærpoliti (MP) fra BrigN under vinter øvelsen Cold Response 2020

Joint Viking: Nå blir det øvingsaktivitet langs vei

Under øvelse Joint Viking i Troms har Forsvaret i samarbeid med Statens vegvesen og Troms og Finnmark fylkeskommune opprettet såkalte unntakssoner hvor det foregår stridshandlinger med kjøretøy og soldater.

Unntakssonene er store militære øvingsområder på opptil 30 kilometer, og de beveger seg i takt med spillet i øvelsen.

I unntakssonene kan du møte på militære kjøretøy langs veien, og på sideveier. Militære kjøretøy kan også komme kryssende på den veien du kjører på. Det er stor sannsynlighet for å møte kamuflerte soldater langs veiene. Det ligger i sakens natur at disse kan være vanskelige å få øye på, spesielt når det er mørkt. Du kan også høre smell og drønn i forbindelse med øvingsaktiviteten langs veiene.

I unntakssonene kan det være redusert hastighet, og det vil skiltes at du er på vei inn i en slik sone. Militærpoliti (MP) er til stede når du kjører inn til sonene og vil stoppe bilistene for å informere om at det er militære aktivitet i området. Det vil også være MP eller politi som patruljerer inne i disse sonene.

23-0214 Illustrasjonskart - Øvelse Joint Viking.jpg
Oversikt over berørte veier. Illustrasjon: Statens vegvesen

– Vi oppfordrer alle bilistene til å være tålmodig og tenke både på sin egen og soldatenes sikkerhet når de kjører i unntakssonene. Sikkerhet er det viktigste for Forsvaret under øvelser og derfor må vi også ha hjelp fra de sivile bilistene for å unngå uønskede hendelser, sier brigader Trond Haande, sjef for landsikkerhetsorganisasjonen under øvelse Joint Viking.

Trafikantene oppfordres til å sjekke trafikkmeldinger på Vegvesenets nettsider, være ekstra oppmerksomme og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene. 

– Statens vegvesen vil følge nøye med på trafikken i de berørte områdene de neste ukene, i tett samarbeid med politiet og Forsvaret, sier Nils Audun Karbø, som er avdelingsdirektør for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.

Feltdelen av øvelsen vil være ferdig 16. mars. Etter feltøvelsen skal materiell og personell transporteres ut av øvingsområdene. Dette vil pågå en god stund fremover.

Her finner publikum trafikkinformasjon: