Sjøforsvarets nye multirolle logstikkfartøy, KNM Maud.

KNM Maud gjenopptar NATO-oppdrag

Etter en periode med tekniske utbedringer og tester har KNM Maud nå satt kurs for å gjenforenes med den maritime NATO-styrken.

1. november 2021 publiserte Forsvaret en pressemelding hvor det ble opplyst om at logistikkfartøyet KNM Maud opplevde ustabilitet med det skipstekniske systemet IPMS – et system som skal legge til rette for automasjon, kontroll og monitorering av fartøyets utstyr.

Personell fra Forsvarmateriell (FMA) og teknikere fra utstyrsleverandør har jobbet sammen om bord for å feilsøke, avdekke og utbedre problemet.

– Driftsavbruddet var nødvendig av hensyn til sikker drift – det skal vi alltid ivareta.  Besetningen, Forsvarsmateriell og den britiske leverandøren av IPMS har jobbet intensivt et par uker, og vi har nå et tilstrekkelig grunnlag for sikker drift av farøyet og gjenopptar derfor operasjonen.  Det gjenstår fortsatt utbedringer av systemet som Forsvarsmateriell vil følge opp, men slik vi vurderer det nå kan det arbeidet gjennomføres på et senere tidspunkt, sier sjef Marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud. 

KNM Maud gjenopptar nå sitt oppdrag i Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) etter å ha gjennomgått grundige tekniske utbedringer og tester i den engelske havnebyen Portsmouth. 

– Samtidig er det et faktum at noen av barnesykdommene fortsatt gjør seg gjeldende, særlig med det skipstekniske datasystemet. Vi er i tett dialog med den britiske leverandøren, og optimistiske med tanke på at dette vil løse seg, men av sikkerhetshensyn vil det bli et driftsavbrudd inntil alt er løst, sa sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen i begynnelsen av november.