20230313_TH_6987

Seahawk blir Forsvarets nye maritime helikopter

Regjeringen har besluttet å kjøpe nye maritime helikoptre til Forsvaret. Første leveranse vil være på plass allerede i 2025.

Regjeringen har valgt amerikanske Seahawk som ny, maritim helikopterkapasitet for Forsvaret. De nye helikoptrene av typen Sikorsky MH-60R Seahawk, erstatter NH90 som ble satt på bakken i juni i fjor.

– Det er bra at det er tatt en beslutning om anskaffelse av et nytt maritimt helikopter til Forsvaret. Denne beslutningen gir forutsigbarhet for folkene våre, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Seahawk er et godt og vel utprøvd helikopter som vil gjøre oss i stand til å løse kystvaktsoppdraget på en enda bedre måte, sier forsvarssjefen.

Først til Kystvakten

20230313_TH_7117.jpg
Et dansk Seahawk på besøk på Maritim helikopterving på Bardufoss under øvelse Joint Viking i mars 2023. Foto: Tiril Haslestad

I dagens sikkerhetssituasjon har regjeringen satt mye inn på å få på plass en rask løsning på helikoptersituasjonen.

– Seahawk er samme type helikopter som brukes av nære allierte og består av utprøvd teknologi, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Helikoptrene skal i første omgang brukes til Kystvakten, men de vil også være klargjort for utstyr til antiubåt-operasjoner.

– Maritim helikopterkapasitet gir Kystvakten bedre evne til å sikre nasjonal kontroll, til myndighetsutøvelse og til søk og redning til sjøs, sier Gram.

Seahawk 3.jpg
Seahawk – Forsvarets nye maritime helikopter.

Opplæring i Danmark

Siden beslutningen om å terminere NH90 ble tatt, har Luftforsvaret gjort flere tiltak for å ivareta det berørte personellet, og for å opprettholde den viktige kompetansen.

Snart reiser 17 ansatte fra Maritim helikopterving til Danmark for å operere i en dansk maritim helikopterskvadron. Danmark har god erfaring med samme type operasjoner, og de har operert Seahawk siden 2016. På den måten får det norske personellet med seg viktig kompetanse og erfaring som de kan ta med seg hjem til Norge.

Pressekontakt

For kommentarer fra Forsvaret, kontakt Forsvarets pressevakt på telefon 91 66 99 55 eller e-post: milinfo@fd.dep.no.

Fakta om investeringen

  • Totalt kjøper Norge seks Sikorsky SH-60R Seahawk-helikoptre som skal leveres i perioden 2025 til 2027. Leveransetider forutsetter at Norge inngår avtale med amerikanske myndigheter sommeren 2023.
  • Kontraktsinngåelsen krever at Stortinget godkjenner prosjektet. Valget av maritim helikopterkapasitet inngår som en del av investeringsproposisjonen som vil bli fremmet for Stortinget i løpet av vårsesjonen.
  • Anskaffelsen er basert på forsvarssjefens råd og har en forventet kostnadsramme på om lag 12 milliarder kroner.