Medaljer til seks soldater

Seks personer er tildelt medaljer for sin innsats. Medaljene skulle de mottatt på frigjørings- og veterandagen 8. mai, men på grunn av koronasituasjonen vil overrekkelsen først skje senere.

Kongen i statsråd har besluttet å tildele en av landets høyeste dekorasjoner, Krigsmedaljen. I tillegg har forsvarssjefen besluttet å tildele dekorasjoner til ytterligere fem soldater. Medaljene skulle i utgangspunktet bli overrakt på frigjørings- og veterandagen 8. mai. På grunn av korona-pandemien vil det ikke bli gjennomført en medaljeseremoni i år. Medaljemottakerne får dermed medaljene sine neste år.

Seks medaljemottakere

Orlogskaptein Jostein Mattingsdal, fra Sjøforsvaret, er tildelt Krigsmedaljen for innsats i Afghanistan i 2017. Han mottar medaljen på bakgrunn av et angrep fra opprørere i Kabul, samtidig som NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og USAs forsvarsminister Jim Mattis besøkte den afghanske hovedstaden. Selv om opprørerne ikke var mange var de meget godt forberedt. Under kompliserte omstendigheter måtte Mattingsdal overta både operasjonell og taktisk kommando på stedet. Han mottar dekorasjonen på grunn av måten han ledet operasjonen på, samtidig som han utsatte seg selv for betydelig personlig fare.

Ledende menig Joakim Henriksen Stafne, fra Sjøforsvaret, er tildelt Forsvarets medalje for edel dåd. Som 18-åring, i førstegangstjeneste, på vei til Haakonsvern etter permisjon, overmannet han en truende mann med øks på Bergensbanen. Stafne brukte erfaring fra trening i Forsvaret til å frata mannen øksen, og fikk roet ned situasjonen til politiet ankom. Med fare for eget liv medvirket han til å forhindre tap av menneskeliv. Han mottar dekorasjonen fordi han gjennom sin fremragende situasjonsforståelse og anvendelse av militære ferdigheter avvæpnet mannen og fikk kontroll på situasjonen.

Kaptein Sjur Rasmus Rockwell Djupedal, fra Hæren, og Løytnant Thomas Andersen, fra Luftforsvaret, er tildelt Forsvarets innsatsmedalje. De to mottar medaljen på bakgrunn av en hendelse i Juba, i Sør-Sudan, sommeren 2016. I denne perioden forverret sikkerhetssituasjonen i byen seg alvorlig, og mange mennesker ble drept i kampene. Andersen og Djupedal mottar dekorasjonen fordi de utviste lederskap over det en kan forvente i en svært vanskelig og uoversiktlig situasjon, hvor lederskapet og systemet ellers brøt sammen.

De to siste personene som er tildelt medaljer tilhører Forsvarets skjermede personell, noe som gjør at detaljer om personene og deres oppdrag ikke offentliggjøres. Disse er tildelt Forsvarets innsatsmedalje med rosett og Forsvarets innsatsmedalje.

Norge og Forsvaret anerkjenner veteranenes innsats, og en av måtene det gjøres på er gjennom medaljer. Disse dekorasjonene tildeles personer som gjennom mot og ledelse har gjort en innsats ut over det som forventes av Forsvarets personell. Tildelingene kan være knyttet til innsats i en enkelthendelse, eller for betydelig innsats over lengre tid.

Årets markering på Akershus festning

På grunn av korona-pandemien vil gjennomføringen av frigjørings- og veterandagen på Akershus festning bli noe annerledes enn normalt. Markeringen foregår i år uten publikum tilstede.

Hans Majestet Kongen, Hennes Majestet Dronningen, Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen og Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen, stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, statsminister Erna Solberg, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité Anniken Huitfeldt og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er blant deltakerne på 75-årsmarkeringen for frigjøringen på Akershus festning 8. mai. Det vil blant annet legges ned kranser ved Retterstedet, Minnelunden og Nasjonalmonumentet.

Markeringen vil bli streamet på regjeringen.no og sendt direkte på NRK.

Informasjon til media

Pressekontakt for spørsmål knyttet til Krigsmedaljen er Per-Thomas Bøe, tlf 954 05 585

Pressekontakt for spørsmål knyttet til de øvrige medaljene er Jostein Røraas, tlf 408 28 211‬

Fakta om medaljene

Krigsmedaljen

Krigsmedaljen kan tildeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller utenlandske militære eller sivile som under krig eller væpnet konflikt på særlig måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ledelse.

Kategori: Bragdmedalje/stridsdekorasjon.

Forsvarets medalje for edel dåd

Forsvarets medalje for edel dåd kan tildeles militært og sivilt personell som i militær sammenheng har utvist personlig rådsnarhet og mot ut over det som kan kreves. Den kan tildeles en som under farefulle forhold har bidratt til å forhindre tap av menneskeliv eller avverget skader på materiell og eiendom.

Kategori: Bragdmedalje.

Forsvarets innsatsmedalje

Forsvarets innsatsmedalje kan tildeles norsk og utenlandsk militært personell som har deltatt i farefulle og spesielle operasjoner og kamphandlinger. Personen må ha utmerket seg ved tapperhet og mot, eller særlig stridsrelatert innsats, ut over det som normalt kreves.

Personell som har gjort en særlig fortjenstfull innsats kan bli tildelt rosett. Her kreves en aktiv deltagelse i kamphandlinger eller en særlig innsats i farefulle oppdrag.

Kategori: Bragdmedalje/stridsdekorasjon.