Beskrivelse på norsk kommer her

Mørkeflyvning ut fra Ørland flystasjon

I november skal Ørland flystasjon øve på mørkeflyvning med F-35.

Økt aktivitet

Det vil bli økt aktivitet fra Ørland flystasjon i november når Luftforsvaret skal trene på mørkeflyvning med F-35. Siste landinger blir senest rundt midnatt.

Det er et krav til norske jagerflypiloter når det gjelder hvilken type trening de skal gjøre i løpet av et år. Pilotene skal være forberedt på alle situasjoner, og de må også kunne operere etter solnedgang, derfor er det en del av treningskravene.

- Dette er svært viktig trening for oss, forklarer oberst Martin "Tintin" Tesli, sjef for 132 Luftving. - Når det er mørkt ute blir det også annerledes å fly, vi må rett og slett lære oss, og forbedre oss på navigering og manøvrering uten å ha så mye visuelle hjelpemidler i naturen. Dette er et taktisk behov jagerflygerne har. De skal opprettholde og tilegne seg nye ferdigheter og kunnskaper med å operere i mørket. Dette er planlagt øving og trening, avslutter oberst Tesli, som selv er F-35-pilot.

20220913_OAV_Martin_Tesli_27745_export.jpg
Sjef 132 luftving, oberst Martin "Tintin" Tesli. Foto: Ole Andreas Vekve, Forsvaret

Flyr ut fra Norskekysten

Luftforsvaret ønsker ikke å forstyrre befolkningen i sin trening, og flyvningen vil foregå i treningsområdene ut fra Norskekysten.

Milepæler med F-35

  • F-35 er i dag en del av den nasjonale beredskapen og løser oppdrag for Norge.
  • I 2020 løste F-35 sitt første skarpe oppdrag på Island, Iceland Air Policing, som en integrert del av NATOs luftromskontroll.
  • Høst 2021 deployerte norske F-35, piloter og personell til Nederland for WIC (Weapon Instructor Course)
  • Høst 2021 forberedte Luftforsvaret QRA-konseptet på Evenes med F-35
  • Januar 2022 overtok F-35 QRA-beredskapen ut fra Evenes
  • September 2022 passerte norske F-35 10.000 flytimer i Norge
  • Mai 2023 landet nye kampfly på Ørland. Med det ble 40 av 52 fly levert.
  • September 2023 deployerte norske F-35, piloter og personell til England for Cobra Warrior. Det var første gangen norske F-35 deployerte utenlands for å gjennomføre et slikt avansert treningsoppdrag.
  • September 2023 landet norske F-35 på finsk riksvei for første gang. Dette var første gang jagerfly av typen F-35A landet på riksvei.
  • Oktober 2023 landet norske F-35 i Sverige for første gang. Dette var første gang F-35A landet i Sverige.

Nye kampfly hvert år

Forsvaret har så langt 30 F-35 i Norge, og 10 F-35 i USA som brukes til utdanning og trening av norske flygere. Luftforsvaret mottar nye kampfly hvert år, og er på god vei med innfasing av F-35 som system med gjennomført oppdrag i både inn- og utland. Testing, opptrening og utdanning av personell på Luke Air Force base går som forutsatt. Når Luftforsvaret fremover får flere F-35, betyr dette at øvingsaktiviteten også tar seg opp i Norge.

Pressekontakt

Ønskes kommentarer i forbindelse med mørkeflyvningen, ta kontakt med presseansvarlig:

Sigurd Tonning-Olsen
Telefon: 
488 65 018
E-post: stonningolsen@mil.no