KV Jarl, fregatter og korvetter føres gjennom et minefelt av minerydderen KNM Måløy for øvelse under øvelsen TG 21-2 i Nord-Norge.

Nå starter marineøvelsen FLOTEX 21

Fremover vil nesten tjue norske og allierte fartøy trene i Nord-Norge sammen med enheter i lufta og på land.

Sjøforsvarets årlige øvelse FLOTEX 21 er i gang, og vil foregå i områdene Vågsfjorden, Andfjorden og havområdet utenfor Andøya fra fra 15. november til 3. desember. 

Det kan forventes høy aktivitet på sjøen og i luften i øvingsområdene de neste to ukene. Fra 19. til 21. november vil også flere av fartøyene, både norske og allierte - ha et havneopphold i Bodø.

Målet med FLOTEX 21 er å bygge maritim kampkraft, og øke krigføringsevnen i nordlige farvann. For å nå dette målet fokuserer store deler av øvelsen på antiubåt-krigføring og ubåtjakt. I tillegg blir det gjennomført mønstringer om bord på flere av Sjøforsvarets fartøy.

– FLOTEX 21 er årets største marineøvelse. Den er viktig for oss av to grunner. For det første gir den oss mulighet til å trene på en rekke grunnleggende ferdigheter. Det gjør vi internt i Marinen, men også sammen med allierte fartøy og luftenheter. Underveis vil vi kontrollere kompetansenivået på våre enheter gjennom mønstringer, og FLOTEX gir en god ramme for dette, sier sjef Marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud om øvelsen.

Videre forklarer han at ved å øve i Nord-Norge blir våre allierte bedre kjent med våre nærområder.

– For det andre er det en øvelse hvor vi knytter allierte tett til oss, og de blir bedre kjent med å operere i våre områder. Det er bra for vår sikkerhet at de gjør seg kjent med å operere i våre farvann også når det er kaldt og mørkt, avslutter sjef Marinen. 

FAKTA OM FLOTEX 21

  • FLOTEX er en årlig øvelse som gjennomføres i havområdene utenfor Nord-Norge, FLOTEX 21 skal foregå i Vågsfjorden, Andfjorden og utenfor Andøya.
  • Øvelsen foregår fra 15. november til 3. desember, med størst aktivitetsnivå i uke 47 (22. – 28. november).  
  • Deltakende fartøy er:
    Fregattene KNM Thor Heyerdahl og KNM Roald Amundsen, ubåtene KNM Utvær og KNM Uredd, korvettene KNM Gnist, KNM Skjold, KNM Steil og KNM Storm, minerydderene KNM Rauma og KNM Hinnøy, støttefartøyet KNM Magnus Lagabøte og logistikkfartøyet KNM Maud. Sistnevnte er for tiden del av NATOs stående maritime styrke.
  • I tillegg deltar Kystjegerkommandoen, Minedykkerkommandoen og Marinens Logistikk-kommando.
  • Allierte fartøy deltar også - fregatten FGS Sachsen Anhalt, den franske fregatten FS Bretagne, den danske fregatten HDMS Triton og fartøyene fra NATOs stående maritime styrke (SNMG1).
  • Luftenhetene som skal delta er F-35, F-16, maritimt patruljefly (MPA), redningshelikopter, NH90-helikopter og DA20. 

Til Media

Bilder vil bli tilgjengelig i Forsvarets mediearkiv fortløpende. 

Pressekontakt:

Kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret
Kommandørkaptein Torill Herland 
Mob: 474 75 749 Mail: torherland@mil.no

Talsperson i Sjøforsvaret
Orlogskaptein Michel Hayes 
Mob: 988 11 246 Mail: mhayes@mil.no