DYNAMIC MONGOOSE

NATO-allierte trener på ubåtjakt i norske havområder

Fra 28.juni til 9.juli skal allierte nasjoner trene på antiubåt-krigføring utenfor Norge. Øvelse Dynamic Mongoose 21 gjennomføres i regi av NATO, hvor Norge er vertsnasjon.

Dynamic Mongoose 21 er en maritim øvelse som involverer ubåter, overflatefartøyer og maritime patruljefly (MPA). Øvelsen ledes fra MARCOM/NATO sitt hovedkvarter i Storbritannia. 

Sjøforsvaret stiller med fregatt og ubåt. Luftforsvaret med P-3 Orion - et maritimt patruljefly, som hevder suverenitet i nordområdene.

USA, Storbritannia, Canada, Frankrike, Danmark og Tyskland deltar med fartøyer og maritime patruljefly. 

– Øvelsen inngår i NATOs strategi for nordområdene og understreker NATOs fokus på havområdene utenfor Norge.  Det er viktig for oss at våre allierte blir fortrolige med å operere i disse områdene, og det er svært bra for Norge at NATO gjennomfører denne øvelsen årlig, forteller sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen. 

Dimensjonstrening

Truslene det skal øves på under Dynamic Mongoose 21 krever tett samarbeid og koordinering mellom Sjøforsvaret og Luftforsvaret. 

– P-3 Orion gjør en viktig jobb med å overvåke og rekognosere, søke etter ukjente ubåter og bidra i søk- og redningsoppdrag. Med våpen og høyelektronisk utstyr ombord, bidrar P-3 Orion til at ingen ubåt kan føle seg trygg på å ikke bli oppdaget i våre farvann. En alliert øvelse med samtrening er viktig for oss, for å trene sammen med kapasiteter vi vil samarbeide med i skarpe situasjoner, sier sjef for det nasjonale luftoperasjonssenteret (NAOC), brigader Hans Ole Sandnes.

Ut fra Andøya vil også et fransk maritimt patruljefly (ATL2) ha sin base under DMON-21. Personellet ankom 24. juni og gikk i karantene i forbindelse med Covid-19. De vil være ute av karantenen når øvelsen starter.

Sikrer kompetanse 

Øvelsen er også en viktig arena for å trene på ubåtoperasjoner.  

– Å finne og holde kontroll på ubåter i et stort vannvolum er svært krevende og forutsetter at ulike enheter og sensorer kan jobbe effektivt sammen. Gjennom denne øvelsen hever vi vårt eget ferdighetsnivå, og samtidig sikrer vi at vi er i stand til å jobbe sømløst med våre allierte. Det er ferdigheter vi trenger hver dag for å holde oversikt over våre havområder, sier sjef Sjøforsvaret.

Ubåtene er en viktig kapasitet innenfor maritim krigføring. De kan operere skjult over lengre tid, og de er viktige i sammenheng med andre militære ressurser. 

– Dynamic Mongoose gir oss også anledning til å opprettholde og videreutvikle den viktige kapasiteten vi har i våre ubåter.  En kapabel og sammensatt anti-ubåtstyrke gir oss muligheter for å trene med realistisk motstand og i komplekse scenarier. Det skjerper oss, men gjør også at vi får testet og verifisert at våre prosedyrer og vårt materiell virker slik det skal, fortsetter sjef Sjøforsvaret.

Forsterker allierte områder

Allierte øvelser som Dynamic Mongoose, er med på å vise tilstedeværelse og interoperabilitet i våre havområder. Dette gjør at vi - og våre allierte, kontinuerlig kan utføre oppdrag på en effektiv måte og holde kontroll på havområdene som er viktige både for NATO og Norge.

SNMG1 er ledende i gjennomføringen av DMON-21. Som en stående NATO-styrke er de nå tilbake i norske farvann. 

– I år er vi også vertsnasjon for øvelsen – noe som vi ser som en naturlig del av vår forpliktelse til NATO, avslutter sjef Sjøforsvaret. 

For media

Bilder fra øvelsen vil bli gjort tilgjengelig i Forsvarets mediearkiv fortløpende.

Pressekontakt:

Orlogskaptein Michel Hayes 

Talsperson, Sjøforsvaret

Tlf: 988 11 246

Mail: [email protected]

 

Major Stian Roen 

Talsperson, Luftforsvaret

Tlf: 915 24 068 

Mail: [email protected]