20210131-_E9A0001

Norske og amerikanske fly skal trene sammen fra Ørland

1. og 2. februar ankommer rundt 200 amerikanske soldater Ørland militære flystasjon. Der skal de forberede kommende samtrening mellom amerikanske B1-fly og norske styrker.

De amerikanske B-1-flyene vil ankomme på et senere tidspunkt. Treningen vil foregå fra Ørlandet i en tidsbegrenset periode. Forsvaret vil informere senere om antall fly og tidspunkt for ankomst av disse senere.

– Dette gir Forsvaret en god anledning til å trene alliert mottak og vertslandstøtte. Denne typen integrert trening med nære allierte øker begges evne til å samarbeide i våre nærområder. Samtreningen demonstrerer amerikansk forpliktelse til forsvaret av Norge og Europa, sier sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.

Det er iverksatt omfattende smitteverntiltak som helsemyndighetene sentralt er grundig orientert om. Det er god dialog mellom Luftforsvaret på Ørlandet og lokale myndigheter om håndtering av smittevern knyttet til treningen.

De amerikanske soldatene blir fløyet til Ørland i chartrede fly. De har sittet i skjerming i hjemlandet, og medbringer en negativ covid-test som ikke er eldre enn 30 timer. Etter ankomst vil ny covid-test bli tatt. De går rett i ti dagers karantene inne på basen på Ørlandet, hvor de gjennomfører en tredje test minst sju dager inn i karantenen. Karantenen gjennomføres i kohorter på maksimalt to personer på rom med egne sanitærfasiliteter.

Etter ti dager i karantene, til sammen tre negative tester og først etter dialog mellom medisinsk ansvarlig på flystasjonen og kommunelegen, vil soldatene bli forflyttet til egne forlegninger utenfor basen på Ørlandet. De amerikanske soldatene vil likevel være mest mulig avskjermet fra lokalbefolkningen for å redusere risiko for smitteoverføring. De amerikanske soldatene får en grundig gjennomgang av norske smittevernregler og lokale forhold.

Pressekontakt

Kommunikasjonssjef i Luftforsvaret
Stine Barclay Gaasland
Oberstløytnant
Telefon: 95 74 15 32
E-post: sgaasland@mil.no