20210323OAV_IAP_F-35_Takeoff_9884_export

Nordisk storøvelse i juni

I flere år har Norge arrangert og deltatt i jagerflyøvelsen Arctic Challenge Exercise. Slik blir det også i år, og F-16 og F-35 deltar sammen for første gang.

Øvelsen har sitt utspring i et nordisk samarbeid som Norge, Sverige og Finland innledet tilbake i 2008. Hensikten var at de tre nordiske nasjonene skulle kunne trene sammen i hverandres øvingsområder på tvers av landegrensene. Dette samarbeidet ble kalt Cross Border Training og har både vært effektivt og sværtgivende for landenes luftforsvar. Nå nærmer vi oss en ny gjennomføring.

– Ved å samkjøre en øvelse, får vi tilgang på større treningsområder og skytefelt som gir oss en unik og viktig treningsarena. Gjennom året får vi i perioder øvd ukentlig med andre flytyper. I tillegg til at det gir et godt trenings- og øvingsutbytte, er det også kostnadseffektivt ettersom vi flyr fra respektive hjemmebaser, forteller sjef for Nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC) brigader Hans Ole Sandnes.

Det er Cross Border Training som er utgangspunktet for øvelse ACE, som har blitt arrangert hvert andre år siden 2013.

– Vi er meget fornøyde med at det lar seg gjøre å gjennomføre øvelse ACE-21, som er redusert i omfang grunnet pandemien. Beslutningen om redusert omfang ble tatt tidlig av de nordiske luftforsvarssjefene i fellesskap, og har tilrettelagt for sikker ivaretakelse av smittevern i tråd med nasjonale og lokale føringer og råd. Dette fokuset føres videre også i gjennomføringen av øvelsen, forsikrer Sandnes. Selv om både antallet nasjoner og antall deltagende flyavdelinger er lavere enn normalt, vil øvelsen samlet gi godt utbytte både for oss.

Unik øvingsarena

Øvingsaktiviteten vil foregå ut fra flere plasser i Norge, fra Kallax i Sverige og Rovanemi i Finland, og enkelte kapasiteter vil delta fra sin hjemmebase i Europa. 

Fra Norge deltar flere av Luftforsvarets avdelinger, og elementer fra Sjøforsvaret og Hæren er også med. For F-16 er dette siste gang, mens det for F-35 er første gang. Luftvern fra Ørland reiser til Sverige og vil delta derfra under hele øvingsperioden. Det vil være flyaktivitet i øvingsområdene i Bodø og Ørland, men i hovedsak vil det ikke være aktivitet utover kvelden. 

– Denne øvelsen byr på noe av det ypperste i verden av treningsområder for luftstridsstyrker, og har blitt en meget attraktiv og god øvelse, mye takket være fenomenal innsats fra meget kompetent personell på alle nivå hos vertslandene, forteller brigader Hans Ole Sandnes.

For de nordiske landene er dette en svært viktig treningsarena, der vi sammen videreutvikler våre evne til å jobbe sammen.  

Smittevern i fokus

Av hensyn til smittevern kommer ikke alle deltakerlandene til Norge, men opererer ut fra flere baser. Til Norge ankommer hoveddelen av fly og personell til Bodø og Ørland, med om lag 125 dansk personell til Bodø, og om lag 150 personell fra AWACS til Ørland.  

Alle besøkende følger føringer gitt av Folkehelseinstituttet, der de vil bli testet både før avreise og ved ankomst, og igjen etter dag 7. De vil gå rett i karantene ved ankomst etter gjeldende regelverk.

Luftforsvaret har veldig god dialog og et godt samarbeid med de berørte kommunene. Det er svært viktig for oss å unngå smitte både i lokalsamfunnet, og også internt i Forsvaret, slik at vi sikrer at vi kan opprettholde våre oppgaver og vår øvingsaktivitet. 

Fakta

  • Forparti/karantene: Et forparti vil allerede ankomme Norge i midten av mai. Hovedstyrken ankommer tidlig juni. 
  • Øvingsaktivitet i perioden 7.–18. juni ut fra Bodø, Ørland, Kallax, Rovanemi, Storbritannia og Nederland
  • Deltakere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland, Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA og NATO
  • Norske deltakende enheter: NAOC, F-16, F-35, Luftvern, DA-20, CRC Sørreisa, ARE/TACS, fregatt fra Sjøforsvaret og JTACs fra Hæren. 

Pressekontakter:

Sigurd Tonning-Olsen

Informasjonsrådgiver Luftforsvaret

Telefon: 48865018 / E-post: stonningolsen@mil.no

Stine Barclay Gaasland

Kommunikasjonssjef Luftforsvaret

Telefon: 95741532 / E-post: sgaasland@mil.no