181026-N-GC347-1000_(credit US Navy)

Norsk fregatt skal inngå i amerikanskledet hangarskipsstyrke

Fregatten KNM Fridtjof Nansen skal mot slutten av 2021 inngå i amerikansk hangarskipsgruppe for å fremme norske sikkerhetspolitiske interesser og bygge tettere bånd med vår fremste allierte, USA.

Onsdag offentliggjorde statsminister Erna Solberg at Regjeringen har besluttet at fregatten KNM Fridtjof Nansen skal inngå i en amerikanskledet hangarskipsstyrke, underlagt den amerikanske marinen sin 6. flåte.

− Sikkerhet og overblikk i våre maritime omgivelser er noe vi skaper sammen med våre allierte, sier sjef for Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen.

Sjøforsvaret har de siste årene jobbet tettere og tettere sammen med marinestyrker fra allierte land. Det er i særlig grad den amerikanske, den britiske og i økende grad den franske marinen som er til stede i våre havområder, og som er våre viktigste allierte og nærmeste støttespillere.

­– Når vi nå skal bidra i det som for amerikanerne er et rutinemessig tokt for en av deres hangarskipsgrupper, tar vi dette samarbeidet et steg videre. I 2020 ledet Norge to av NATOs stående maritime styrker. Dette oppdraget blir nok et tydelig signal om at Norge er en aktiv bidragsyter til den euro-atlantiske sikkerheten, fortsetter Andersen.

Hovedhensikten med Cooperative Deployment er å vise alliert samhold og markere tilstedeværelse i sikkerhetspolitiske interesseområder. Flåtegruppen kan ved behov også bidra i krisehåndtering, men norske myndigheter beholder full kontroll over hvilke oppdrag det norske fartøyet deltar i. Gruppen ledes av et hangarskip og inkluderer eskortefartøy og forsyningsfartøy. For Sjøforsvaret er dette en type alliert samvirke og integrasjon som gir økt kompetanse og derved styrker det også vår egen forsvarsevne.

Besetningen og fartøyet er snart klare

Selv om offentliggjøringen av Regjeringens beslutning falt onsdag, har det siden kunngjøringen av forsvarsbudsjettet for 2020-2021 vært kjent at oppdraget kunne komme. Besetningen og fartøyet er derfor godt i gang med trening og klargjøring for oppdraget. Dette blir første gang en norsk fregatt inngår som en fullverdig del av hangarskipsstyrken.

ASD-FS_2021-5016.jpg
Motivert besetning: Kommandørkaptein Ruben Grepne-Takle er skipssjef på KNM Fridtjof Nansen. Foto: Magnus Horne / Forsvaret

− Vi er for tiden inne i oppløpet av forberedelser for at både fartøy og besetning skal være klar til oppdraget. Vi skal være en fullintegrert del av hangarskipstyrken, og derfor pålagt høye krav. Siste delen av våren og til dels sommeren vil særlig bli brukt til å gjøre fartøyet teknisk klart, samt sørge for en robust logistikk-plan under hele perioden. Besetningen er motivert og ser frem til å løse oppdrag på vegne av nasjonen og regjeringen etter sommeren en gang, sier skipssjef på KNM Fridtjof Nansen, kommandørkaptein Ruben Grepne-Takle.

Fartøyet vil i oktober delta i en større marineøvelse i USA, før de seiler ut sammen med hangarskipsgruppen mot slutten av året.