20210319OAV_IAP_F-35_Nattflyvning_Takeoff_8861_export

Norske F-35 i kompleks taktisk trening på Island

Fredag kveld tok fire norske F-35 av fra Keflavik flybase på Island for å trene sammen med amerikanske B-1 og B-2 strategiske bombefly.

Dette er første gang at norske F-35 flyr sammen med både B-1 Lancer og B-2 Spirit på samme oppdrag ved Island. B-1 Lancer og B-2 Spirit utgjør sammen med B-52 Stratofortress USAs flåte av langtrekkende, strategiske bombefly. 

- Gjennom dette oppdraget tok vi samarbeidet og integrasjonen ett skritt videre. Vi gjennomførte komplekst taktisk samvirke på natt mellom fly som tok av fra tre forskjellige baser. Målet var å utnytte hvert enkelt flys kapasiteter i et realistisk scenario og det lyktes vi meget godt med, forteller Tron Strand, detasjementsjef for Iceland Air Policing. 

210319-F-ZT243-0133.jpeg
B-2 med etterfylling av drivstoff med motorene i gang på Lajes Field, Azores.

Operasjonen som ble gjennomført rett utenfor Island, i internasjonalt luftrom, er en del av det allierte samarbeidet med USA, som for tiden er stasjonert med fire B-1 på Ørland. B-2 flyene som deltok kom fra Whiteman Air Force Base, Missouri.  

- Det å gjennomføre denne type luftoperasjon i mørket er både mer realistisk og mer krevende enn tilsvarende oppdrag som flys i dagslys, sier Strand.  

Samtreningen demonstrerer USAs forpliktelse til NATO-alliansen, og synliggjør også evnen til avskrekkelse i Nord-Atlanteren. 

 - Å integrere fjerde og femte generasjons fly sammen med våre norske allierte er en kritisk strategisk evne for fremtidig suksess for NATO-operasjoner, forteller general Jeff Harrigian, som er øverste sjef for de amerikanske luftstyrkene i Europa og Afrika.

Omtrent 15 minutter inn i oppdraget fikk detasjementet bekreftet at et vulkanutbrudd hadde skjedd i nærheten av flybasen på Keflavik. 

- Vi overvåket gjennomføringen av oppdraget fra operasjonsrommet da vi fikk melding om vulkanutbruddet som har vært varslet av islandske myndigheter i flere uker. Gjennom god og kontinuerlig kontakt og samarbeid med den islandske lufttrafikktjenesten og Kystvakten kunne vi fortsette oppdraget samtidig som utbruddet pågikk. For oss opplevdes det som udramatisk, sier Strand.