KV_BJORNOYA_KYSTVAKTEN_2023_4

Ny sjef for Kystvakten

Flaggkommandør Øyvind Dunsæd er ny sjef for Kystvakten.

Kommandør Øyvind Dunsæd ble i statsråd fredag oppnevnt til flaggkommandør og ny sjef for Kystvakten. 

– Øyvind er en bunnsolid offiser og meget dyktig leder. Han har bred erfaring fra Sjøforsvaret og maritime operasjoner i inn- og utland. Jeg ser frem til å jobbe tett med Øyvind som ny sjef Kystvakten i den videre utviklingen av Sjøforsvaret, sier sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Oliver Berdal. 

Dunsæd har blant annet tjenestegjort som marinejeger, patruljefører og hovedinstruktør i Marinejegerkommandoen. I tillegg til hovedinstruktør, navigasjonsoffiser, nestkommanderende og skipssjef i Ubåt-våpenet. Han kommer nå fra stillingen som nestkommanderende i Forsvarets spesialstyrker. 

– Jeg er både takknemlig og stolt over tilliten til å lede Kystvakten fremover, og jeg ser frem til å utvikle Kystvakten langs den kursen som er lagt. Kystvakten leverer kontinuerlig tilstedeværelse i våre store havområder hver eneste dag. Kystvakten er en stående avdeling med over 900 dyktige medarbeidere som fungerer meget godt, sier Dunsæd.

20240129tk_A2056.jpg
Flaggkommandør Øyvind Dunsæd er ny sjef for Kystvakten. Foto: Torbjørn Kjosvold

Fra august 2010 til juli 2014 tjenestegjorde han som stabsoffiser i NATO i Mons, Belgia og i NATOs maritime komponent i Northwood, Storbritannia. Han gjennomførte Stabsskole i 2014-2015. Deretter var han disponert i prosjektstilling ubåt i Forsvarsdepartementet (FD) fra august 2015 til juni 2023.

Han ble tilsatt som kommandør fredag 1. februare 2019 i stillingen som prosjektleder ubåt i FD. Siden juni 2023 har han vært midlertidig disponert i stillingen som nestkommanderende og stabssjef i Forsvarets spesialstyrker (FS). Dunsæd har tjeneste fra internasjonale operasjoner med ubåt i blant annet Operation Active Endevaour.