20220902_STO_Ørland_27379_export

Nye milepæler for F-35

Norges nye kampfly når stadige nye milepæler mot å være fullt operative. Fredag passerte de norske F-35 10.000 flytimer.

Det norske luftforsvaret mottok de første av de nye kampflyene F- 35 i 2017. Siden det har Norge mottatt 37 F-35 fra produsenten Lockheed Martin i USA. Totalt har Norge bestilt 52 av disse jagerflyene.

10.000 flytimer

Nå har Luftforsvaret nådd nok en milepæl mot målet om å være fullt operative med disse flyene, da 10.000 timer i luften ble passert.

– Jeg må si at jeg er utrolig stolt over innsatsen og jobben som gjøres på daglig basis for å innfase dette nye systemet. Ikke bare her på Ørland, men også på Evenes hvor vi når drifter Quick Reaction Alert med F-35. Vi må heller ikke glemme de som er i USA for å understøtte driften av det som skjer der, forteller oberst Martin Thu Tesli som er luftvingsjef ved 132 luftving på Ørland.

– For oss betyr dette at vi er godt på vei mot målet om å være fullt operative innen 2025, – som er det vi jobber for hver eneste dag, fortsetter han.

Totalt sett med all aktiviteten med norske F-35 både i Norge og i USA har den norske flåten fløyet over 20.000 timer.

– Normalt sett når man innfaser et nytt system er vil det dukke opp uforutsette problemer. Det har vi også opplevd med F-35 som system. For eksempel at det er vedlikeholdskrevende og vi har behov for mer teknisk personell. På vedlikeholdssiden har vi kommet svært langt med samarbeid med andre nasjoner som opererer F-35, noe som gir oss større fleksibilitet ved mottak av allierte og når vi selv skal øve i utlandet, forteller André Kosiander, sjef vedlikeholdsgruppen for F-35 på Ørland.

Norges forrige kampfly F-16 fløy nesten 400.000 timer og ble faset ut ved årsskiftet 2021- 2022.